Follow
Agnieszka Kwiatkowska
Agnieszka Kwiatkowska
SWPS University
Verified email at swps.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ideologiczna treść wymiaru lewica–prawica w Polsce w latach 1997–2015
A Kwiatkowska, M Cześnik, M Żerkowska-Balas, B Stanley
Studia socjologiczne, 97-129, 2016
262016
Wchodzenie w dorosłość. Ogólnopolskie badanie młodych Polaków w wieku 18–29 lat
D Wiszejko-Wierzbicka, A Kwiatkowska
Studia Socjologiczne, 2018
172018
Determinanty preferencji wyborczych: Polska w latach 1997–2015
M Żerkowska-Balas, I Lyubashenko, A Kwiatkowska
Studia Socjologiczne, 2016
142016
Koncepcja obywatelstwa w teorii feministycznej
A Kwiatkowska
Praktyki obywatelskie Polaków, 2010
82010
Uczestnictwo wyborcze w 2014 i 2015 roku
M Cześnik, A Kwiatkowska
Demokratyczny Audyt Polski 2, 2014-2015, 2017
72017
The political impact of the global crisis in Poland: delayed and indirect effects
R Markowski, A Kwiatkowska
Historical Social Research/Historische Sozialforschung 43 (4), 250-273, 2018
62018
Między nami ignorantami
M Cześnik, A Kwiatkowska, R Markowski
Polityka, 2016
6*2016
Chwiejność wyborcza Polaków
R Markowski, A Kwiatkowska
Demokratyczny Audyt Polski 2, 2014-2015, 2017
42017
Polski system partyjny: idee i identyfikacje
J Flis, A Kwiatkowska
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018
32018
„Hańba w Sejmie”–zastosowanie modeli generatywnych do analizy debat parlamentarnych
A Kwiatkowska
Przegląd Socjologii Jakościowej 13 (2), 82-109, 2017
32017
Transitions to Adulthood during COVID-19: Background and Early Findings from the ULTRAGEN Project
P Pustułka, J Radzińska, J Kajta, J Sarnowska, A Kwiatkowska, ...
Youth Working Papers 4, 3-65, 2021
22021
Kobiety w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.
A Kwiatkowska
M. Kuruś, A. Szczerba, & A. Szypulska (Eds.), Kwoty i co dalej? Udział …, 2020
22020
Electoral System, Political Knowledge and Voter Turnout-Complex Liaisons
A Kwiatkowska, M Cześnik
Polish Sociological Review 212 (4), 425-444, 2020
22020
Institutionalisation without voters: the Green Party in Poland in comparative perspective
A Kwiatkowska
Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft 13 (2), 273–294, 2019
22019
Kobiety w wyborach a mechanizmy antydyskryminacyjne–stan aktualny i prognozy na przyszłość
A Kwiatkowska
Warsaw: SWPS, 2018
22018
Polskie Generalne Studium Wyborcze 2015
R Markowski, M Cześnik, M Kotnarowski, A Kwiatkowska, I Lyubashenko, ...
zbiór danych, 2015
22015
Zielona Polityka w Społeczeństwie Postpolitycznym
P Sadura, A Kwiatkowska
Polski Odcień Zieleni, 9-20, 2008
22008
Green politics in a post-political society
P Sadura, A Kwiatkowska
Polish shades of green: Green ideas and political powers in Poland, 6-10, 2008
22008
Charakterystyka społeczno-demograficzna polskiej elity rządowej 1997-2004,[w:] Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny
K Agnieszka
Jacek Raciborski (red.), Warszawa, 2006
22006
Polski Ruch LGBT Jako Nowy Ruch Społeczny
A Kwiatkowska
Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2003
12003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20