Agnieszka Kwiatkowska
Agnieszka Kwiatkowska
SWPS University
Verified email at swps.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ideologiczna treść wymiaru lewica–prawica w Polsce w latach 1997–2015
A Kwiatkowska, M Cześnik, M Żerkowska-Balas, B Stanley
Studia Socjologiczne, 97-129, 2016
252016
Determinanty preferencji wyborczych: Polska w latach 1997–2015
M Żerkowska-Balas, I Lyubashenko, A Kwiatkowska
Studia Socjologiczne, 69-96, 2016
112016
Wchodzenie w dorosłość. Ogólnopolskie badanie młodych Polaków w wieku 18–29 lat
D Wiszejko-Wierzbicka, A Kwiatkowska
Studia Socjologiczne, 147-176, 2018
82018
Koncepcja obywatelstwa w teorii feministycznej
A Kwiatkowska
Praktyki obywatelskie Polaków, 2010
82010
Uczestnictwo wyborcze w 2014 i 2015 roku
M Cześnik, A Kwiatkowska
Demokratyczny Audyt Polski 2, 2014-2015, 2017
62017
„Między nami ignorantami”
C Mikołaj, A Kwiatkowska, R Markowski
Polityka 3057 (27), 24-26, 2016
6*2016
The Political Impact of the Global Crisis in Poland: Delayed and Indirect Effects
R Markowski, A Kwiatkowska
Historical Social Research/Historische Sozialforschung 43 (4), 250-273, 2018
52018
Chwiejność wyborcza Polaków
R Markowski, A Kwiatkowska
Demokratyczny Audyt Polski 2, 2014-2015, 2017
32017
„Hańba w Sejmie”–zastosowanie modeli generatywnych do analizy debat parlamentarnych
A Kwiatkowska
Przegląd Socjologii Jakościowej 13 (2), 82-109, 2017
32017
Electoral System, Political Knowledge and Voter Turnout-Complex Liaisons
A Kwiatkowska, M Cześnik
Polish Sociological Review, 425-444, 2020
22020
Legislative voting unity in Central and Eastern Europe 1997–2017
K Agnieszka
Referat wygłoszony na ECPR General Conference, Hamburg, 22-25.08, 2018
22018
Polski system partyjny: idee i identyfikacje
J Flis, A Kwiatkowska
Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018
22018
Polskie Generalne Studium Wyborcze 2015
R Markowski, M Cześnik, M Kotnarowski, A Kwiatkowska, I Lyubashenko, ...
zbiór danych, 2015
22015
Zielona polityka w społeczenstwie postpolitycznym [Green politics in a post-political society]
P Sadura, A Kwiatkowska
Polski odcien zieleni: Zielone idee i siły polityczne w Polsce, 9-20, 2008
22008
Green politics in a post-political society
P Sadura, A Kwiatkowska
Polish shades of green: Green ideas and political powers in Poland, 6-10, 2008
22008
Charakterystyka społeczno-demograficzna polskiej elity rządowej 1997-2004,[w:] Elity rządowe III RP 1997-2004. Portret socjologiczny
K Agnieszka
Jacek Raciborski (red.), Warszawa, 2006
22006
Institutionalisation without voters: the Green Party in Poland in comparative perspective
A Kwiatkowska
Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft 13 (2), 273–294, 2019
12019
Kobiety w wyborach a mechanizmy antydyskryminacyjne–stan aktualny i prognozy na przyszłość
A Kwiatkowska, S Uniwersytet
Warsaw: SWPS, 2018
12018
The Uneven Institutionalisation of the Green Party in Poland
A Kwiatkowska
Institutionalisation of Political Parties. Comparative Cases, edited by …, 2019
2019
Poglądy–sympatie partyjne–wiedza polityczna. Przewidywanie zachowań wyborczych w wyborach parlamentarnych w 2015 roku
A Kwiatkowska
Przegląd Socjologiczny 67 (4), 9-35, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20