Obserwuj
Arwid Mednis
Arwid Mednis
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Prawo do prywatności a interes publiczny
A Mednis
Wolters Kluwer Polska, 2006
792006
Ustawa o ochronie danych osobowych: komentarz
A Mednis, Polska
Wydawnictwo Prawnicze, 1999
421999
Administracja i zarządzanie publiczne
D Sześciło, A Mednis, M Niziołek, J Jakubek-Lalik
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu …, 2014
292014
Prawna ochrona danych osobowych
A Mednis, FPP Europejskiego
Scholar, 1995
191995
Cyberbezpieczeństwo: zarys wykładu
C Banasiński, C Błaszczyk, JM Chmielewski, D Jagiełło, A Mednis, ...
Wolters Kluwer, 2018
152018
Ochrona danych osobowych w konwencji Rady Europy i dyrektywie Unii Europejskiej
A Mednis
Pań‑stwo i Prawo, 1997
151997
Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych
T Korczyński, A Kozłowska, K Kozłowski, A Mednis, A Nowaczek
Wolters Kluwer Polska, 2021
132021
Etyka zawodów prawniczych: etyka prawnicza
Ł Bojarski, H Gajewska-Kraczkowska, C Jaworski, A Kojder, T Kozłowski, ...
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006
112006
Wymóg oceny skutków przetwarzania w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
A Mednis
W: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej …, 2016
82016
Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych
A Mednis
PRESSCOM, 2019
72019
Ochrona danych osobowych w systemie ochrony zdrowia. Zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania dokumentacji medycznej, w: Organizacja systemu ochrony zdrowia. System …
A Mednis
Bach-Goleckiej, R. Stankiewicza, Warszawa, 2020
52020
Ochrona danych genetycznych jako danych osobowych
A Mednis
Studia Iuridica 73, 85-103, 2018
52018
Prywatność od epoki analogowej do cyfrowej–czy potrzebna jest redefinicja
A Mednis
Prywatność a jawność–bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość, 2016
52016
Ochrona prywatności i danych osobowych w przepisach prawa pracy–problemy interpretacyjne i konfrontacja z praktyką,[w:] Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy …
A Mednis
Wyka, A. Nerka, Ochrona danych osobowych, 2012
52012
Ustawa o ochronie danych osobowych w orzecznictwie sądowym–konsekwencje dla praktyki gospodarczej,[w:] Ochrona danych osobowych
A Mednis
Aktualne problemy i nowe wyzwania, red. G. Sibiga, X. Konarski, Warszawa, 229, 2007
52007
Program komputerowy jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego
A Mednis
PUG, 1990
51990
Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych: komentarz
A Mednis, J Noga-Bogomilska
Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003
42003
Ochrona prawna danych osobowych a zagrożenia prywatności–rozwiązania polskie (w:) Ochrona danych osobowych, red
A Mednis
M. Wyrzykowski, Warszawa, 1999
41999
MERITUM Ochrona danych osobowych
D Lubasz, E Bielak-Jomaa, I Bogucka, J Byrski, W Chomiczewski, ...
Wolters Kluwer Polska, 2020
32020
Prywatność a jawność: bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość
P Fajgielski, A Mednis, K Gałęzowska, W Iszkowski, J Karczewski, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2016
22016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20