Arwid Mednis
Arwid Mednis
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Prawo do prywatności a interes publiczny
A Mednis
Wolters Kluwer Polska, 2006
562006
Ustawa o ochronie danych osobowych: komentarz
A Mednis, Polska
Wydawnictwo Prawnicze, 1999
321999
Administracja i zarządzanie publiczne
D Sześciło, A Mednis, M Niziołek, J Jakubek-Lalik
Nauka o współczesnej administracji, 2014
192014
Prawna ochrona danych osobowych
A Mednis, FPP Europejskiego
Scholar, 1995
141995
Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych
T Korczyński, A Kozłowska, K Kozłowski, A Mednis, A Nowaczek
Wolters Kluwer, 2010
122010
Ochrona danych osobowych w konwencji Rady Europy i dyrektywie Unii Europejskiej
A Mednis
Państwo i Prawo, 1997
101997
Etyka zawodów prawniczych: etyka prawnicza
Ł Bojarski, H Gajewska-Kraczkowska, C Jaworski, A Kojder, T Kozłowski, ...
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2006
62006
Wymóg oceny skutków przetwarzania w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych
A Mednis
W: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej …, 2016
52016
Ustawa o ochronie danych osobowych w orzecznictwie sądowym–konsekwencje dla praktyki gospodarczej,[w:] Ochrona danych osobowych
A Mednis
Aktualne problemy i nowe wyzwania, red. G. Sibiga, X. Konarski, Warszawa, 229, 2007
52007
Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych: komentarz
A Mednis, J Noga-Bogomilska
Wydaw. Prawnicze LexisNexis, 2003
32003
Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych
A Mednis
PRESSCOM, 2019
22019
Ochrona danych genetycznych jako danych osobowych
A Mednis
Studia Iuridica, 85-103, 2018
12018
Prywatność a ekonomia: ochrona danych osobowych w obrocie gospodarczym
A Mednis
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, 2013
12013
NIEZALEŻNE ORGANY ADMINISTRACJI
A Mednis
Studia Iuridica, 185-190, 1996
11996
Misja publiczna, wspólnota, państwo: studia z prawa i administracji: księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy
A Mednis
Presscom, 2016
2016
Uprawnienia ustawowe i możliwości działania UFG w kontekście przestępczości ubezpieczeniowej
W Bijak, A Mednis, S Garstka
Prawo Asekuracyjne, 32-47, 2015
2015
Państwo wobec prawa jednostki
A Mednis
Samorząd Terytorialny, 40-50, 2000
2000
Uprawnienia ustawowe i możliwoœci działania UFG w kontekœcie przestępczoœci ubezpieczeniowej
W Bijak, A Mednis, S Garstka
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–18