Obserwuj
Joanna T. Bialas
Joanna T. Bialas
PhD student, Insitute of Zoology, Poznań University of Life Sciences
Zweryfikowany adres z up.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
How weather conditions in non-breeding and breeding grounds affect the phenology and breeding abilities of white storks
M Tobolka, L Dylewski, JT Wozna, KM Zolnierowicz
Science of the Total Environment 636, 512-518, 2018
162018
Vocal individuality in drumming in great spotted woodpecker—A biological perspective and implications for conservation
M Budka, K Deoniziak, T Tumiel, JT Woźna
Plos one 13 (2), e0191716, 2018
152018
Determination of nest occupation and breeding effect of the white stork by human-mediated landscape in Western Poland
JT Bialas, Ł Dylewski, M Tobolka
Environmental Science and Pollution Research 27 (4), 4148-4158, 2020
142020
Cues of woman’s fertility predict prices for sex with prostitutes
P Prokop, Ł Dylewski, JT Woźna, P Tryjanowski
Current Psychology 39 (3), 919-926, 2020
132020
Patchy versus linear non-cropped habitats in farmland: which is better for nesting success of the Red-backed Shrike Lanius collurio?
JT Wozna, M Hromada, NF Reeve, P Szymański, KM Zolnierowicz, ...
Bird Study 64 (1), 98-103, 2017
32017
Impact of land cover and landfills on the breeding effect and nest occupancy of the white stork in Poland
JT Bialas, Ł Dylewski, A Dylik, T Janiszewski, I Kaługa, T Królak, ...
Scientific reports 11 (1), 1-14, 2021
12021
Unused railway lines for conservation of pollinators in the intensively managed agricultural landscape
Ł Dylewski, M Tobolka, Ł Maćkowiak, JT Białas, W Banaszak-Cibicka
Journal of environmental management 304, 114186, 2022
2022
Seasonal changes in distribution and abundance of a local Corncrake population
M Budka, P Kokociński, P Bogawski, M Nowak, JT Białas, M Machura
Journal of Ornithology 162 (1), 17-29, 2021
2021
Osobowość u ptaków-założenia teoretyczne, kierunki i metody badań
JT Woźna
Kosmos 67 (2), 275-285, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–9