Katarzyna Marszałek
Katarzyna Marszałek
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Wydział Pedagogiki)
Zweryfikowany adres z ukw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Kryteria i warunki ewaluacji nauczycieli akademickich w świetle arkuszy okresowej oceny na kierunkach pedagogicznych w polskich uniwersytetach
K Marszałek, S Pasikowski
Rocznik Pedagogiczny 37, 53-71, 2014
7*2014
Dziedzictwo, którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918-2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego
K Marszałek
Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2016
4*2016
Harcerska lista (nie)obecności. Analiza polskiej bibliografii harcerstwa za lata 1989-2017
K Marszałek
Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, 2018
3*2018
Pedagogie stowarzyszeń zwykłych harcerskich i skautowych w świetle ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Raport z badań
K Marszałek
"Przegląd Pedagogiczny" 1 (1/2019), 134-154, 2019
12019
Przegląd prac naukowych i popularnonaukowych osób ze stopniem doktora habilitowanego z tematyki dotyczącej organizacji harcerskich, w latach 1969-2016. Część III
K Marszałek
Studia z Teorii Wychowania 8 (nr 1), 125-146, 2017
12017
W naszym Domu... Tom 1 - Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wczoraj i dziś
PP Grzybowski, K Marszałek
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017
12017
W naszym Domu... Tom 2 - Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w kronikach i albumach
PP Grzybowski, K Marszałek
Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków, 2017
1*2017
Relacje wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej z rodziną naturalną w latach 2003-2008,
K Marszałek
Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 2009, 199-206, 2009
12009
Źródła etosu wychowania harcerskiego
K Marszałek
Kryńska, E.J. (red.): Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w …, 2006
12006
Family and Parenthood of Polish Girls Scouts and Polish Boy Scouts in the Years 1911–1939 and 1939–1945
K Marszałek
"Przegląd Pedagogiczny", 318–334, 2020
2020
(Nie) upowszechnianie w Internecie polskojęzycznego dorobku z pedagogiki międzykulturowej
PP Grzybowski, K Marszałek
2020
Dobre słowa druha Wicka a mowa nienawiści. Propozycje działań dla zuchenek i zuchów, harcerek i harcerzy, harcerek i harcerzy starszych, wędrowniczek i wędrowników …
K Kobus, H Krystowczyk, K Marszałek, A Michalak, D Patyna, ...
Oficyna Wydawnicza „Impuls, Kraków, 2020
2020
Dom na szwederowskiej skarpie. Obrazki z historii bydgoskiego sierocińca w czasach od Henryka Dietza do Leona Stobrawy
PP Grzybowski, K Marszałek, J Brzozowska
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2019. ISBN 978-83-8095-746-6, 2019
2019
Wybór źródeł do dziejów ZHP i ZHR w latach 2017-2018
K Marszałek
Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 2018
2018
Tropami tych, co przed nami. Gra dla harcerek i harcerzy, harcerek i harcerzy starszych oraz wędrowniczek i wędrowników
K Marszałek, U Warchocka
Katarzyna Marszałek, Urszula Warchocka: Tropami tych, co przed nami. Gra dla …, 2018
2018
„Mój plecak” na wędrówkę szlakami historii ruchu harcerskiego
K Marszałek
Skaut. Harcerskie Pismo Historyczne, 14-17, 2017
2017
Harcerskie kodeksy postępowania moralnego w latach 1918-2017 (obietnica i prawo zucha, przyrzeczenie i prawo harcerza)
K Marszałek
Harcerz Rzeczypospolitej. Internetowe Pismo Ruchu Harcerskiego. 1, 2017
2017
Wybór źródeł do dziejów ruchu harcerskiego w Polsce. Ruch harcerski w latach 1980–1989
K Marszałek
Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017
2017
Wybór źródeł do dziejów ZHR, Tom III - Statuty, komentarze i inne dokumenty dotyczące Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego (1989–2016)
K Marszałek
Oficyna Wydawnicza Impuls 3, 264, 2017
2017
Wybór źródeł do dziejów ZHR - Tom II - Rozwój Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (2001–2016)
K Marszałek
Oficyna Wydawnicza Impuls 2, 502, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20