Tomasz Bakoń
TitleCited byYear
Influence of welding and sticking of laminations on the magnetic properties of non-oriented electrical steels
A Schoppa, J Schneider, CD Wuppermann, T Bakon
Journal of magnetism and magnetic materials 254, 367-369, 2003
572003
Measuring system for two-dimensional testing of electrical steel
S Tumanski, T Bakon
Journal of magnetism and magnetic materials 223 (3), 315-325, 2001
202001
Wzorcowanie aparatury do pomiarów wielkości elektrycznych, temperatury i ciśnienia w akredytowanym laboratorium aparatury pomiarowej
R Witkowski, T Bakoń, A Szydlik
Zeszyty Naukowe. Elektryka/Politechnika Łódzka, 447-456, 2001
52001
Zapobieganie i usuwanie oblodzenia w elektrowniach wiatrowych
T Bakoń
elektro.info 9, 22-25, 2013
42013
Investigations of 2D Parameters of Electrical Steels
S Tumański, T Bakoń
6th International Workshop on 1 & 2 – Dimensional Magnetic Measurement and …, 2000
42000
Einsatz von Stromrichtern in der Energieversorgung zur Netzstützung und Fehlerstromlöschung
T Bakoń
Einsatz von Stromrichtern in der Energieversorgung zur Netzstützung und …, 2008
32008
Diagnostic method of solar thermal system based on the short time on-line measurements
P Obstawski, T Bakoń, D Czekalski
Applied Thermal Engineering 148, 420-429, 2019
22019
Analysis of Dynamic Properties of Flat Plate and Heat Pipe Solar Collectors
P Obstawski, T Bakoń, M Tulej
Measurement Automation Monitoring 62 (03/2016), 105-108, 2016
22016
Analiza dynamicznych własności procesu wymiany ciepła w skraplaczu pompy ciepła
P Obstawski, T Bakoń, J Gajkowski
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 47 (2), 61-65, 2016
22016
Repowering w energetyce wiatrowej – korzyści i zagrożenia
T Bakoń, A Krzemińska
elektro.info 12, 32-36, 2012
22012
Uszkodzenia turbin wiatrowych i bezinwazyjne metody ich wczesnego wykrywania
T Bakoń
elektro.info 11, 46-49, 2011
22011
Modelling of Heat Storage Using Phase Change Material Tank
T Bakoń, P Obstawski, A Kozikowska
5th International Conference Renewable energy sources engineering …, 2020
12020
Analysis of models applied for modeling of adaptive control for thermal energy storage system. Part 2. Models of heat pump, borehole heat exchanger and phase change material tank.
P Obstawski, T Bakoń, J Gajkowski
Annals Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Agriculture 71, 73-87, 2018
12018
Analysis of models applied for modeling of adaptive control for thermal energy storage system. Part 1. Models of solar collector.
P Obstawski, T Bakoń
Annals Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Agriculture 71, 61-72, 2018
12018
Porównawcza analiza eksploatacji płaskich i próżniowych kolektorów słonecznych
P Obstawski, T Bakoń, A Kozikowska
Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja 49 (10), 390-394, 2018
12018
Wind Resource Assessment for the Potential Wind Farm Location at Field of Warsaw University of Life Sciences
T Bakoń, R Korupczyński
WINERCOST’17 International Conference on Wind Energy Harvesting, 116-120, 2017
12017
Pomiar i wzorcowanie-minimalizacja kosztów i ryzyka w metrologii przemysłowej i ochronie środowiska
T Bakoń, R Witkowski
Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 5-8, 2010
12010
Temperatura-uwagi praktyczne o doborze przyrządów pomiarowych
T Bakoń, R Witkowski
Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 8-11, 2010
12010
Czynniki wpływające na częstość wzorcowań przyrządów do pomiaru temperatury, wilgotności i ciśnienia
T Bakoń
Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 18-21, 2009
12009
Modification of the solar heating system diagnostic method under operating conditions
P Obstawski, T Bakoń, D Czekalski
Applied Thermal Engineering 165, 114474, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20