Obserwuj
Paweł Kubicki
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce
P Błędowski, B Szatur-Jaworska, Z Szweda-Lewandowska, P Kubicki
IPSS. Warszawa, 2012
1562012
Ubóstwo i wykluczenie społeczne osób starszych
P Kubicki
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa, 2011
61*2011
Między alienacją a adaptacją: Polacy w wieku 50+ wobec Internetu
D Batorski, D Czerniawska, W Fenrich, W Kowalik, P Kubicki, ...
UPC Polska, 2010
58*2010
Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami
P Kubicki
Oficyna Wydawnicza SGH, 2017
412017
Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów. Raport końcowy
P Grzelak, P Kubicki, M Orłowska
Instytut Badań Edukacyjnych, 2014
332014
Osamotnienie osób starszych w Polsce-skala, przejawy oraz sposoby przeciwdziałania zjawisku
P Kubicki, M Olcoń-Kubicka
Studia Humanistyczne AGH, 2010
302010
Protests of People with Disabilities as Examples of Fledgling Disability Activism in Poland
P Kubicki, R Bakalarczyk, MZ Marek
Canadian Journal of Disability Studies 8 (5), 141-160, 2019
272019
Pomoc społeczna–główna instytucja socjalna na szczeblu lokalnym
P Błędowski, P Kubicki
Polityka Społeczna, 40-44, 2009
272009
Przemiany ojcostwa we współczesnej Polsce
P Kubicki
Być rodzicem we współczesnej Polsce, 77-105, 2009
262009
Wyjście z cienia: polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu
P Kubicki, M Pawlak, AM Mica, A Horo­lets
Polityka Społeczna 9, 22-28, 2017
212017
Równy dostęp do edukacji osób z niepełnosprawnościami
P Kubicki
Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach …, 2012
212012
System instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce – diagnoza dysfunkcji
B Gąciarz, P Kubicki, S Rudnicki
Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki …, 2014
19*2014
Measures for social inclusion of the elderly: The case of volunteering.
G Naegele, E Schnabel, JW van de Maat, P Kubicki, C Chiatti, ...
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2010
182010
Państwo, samorządy, organizacje pozarządowe i wspólnoty lokalne wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego
P Błędowski, P Broda-Wysocki, P Kubicki, J Grotowska-Leder, ...
Opracowania PBZ, Warszawa, 2007
17*2007
Między włączaniem a segregacją - szkoły w Polsce wobec uczniów z niepełnosprawnościami
P Kubicki
Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 22, 107-118, 2016
152016
Rodzice dzieci z niepełnosprawnością. Analiza polityk publicznych we współczesnej Polsce
P Kubicki
Hryciuk, Renata; Korolczuk Elżbieta (red.), Niebezpieczne związki …, 2015
15*2015
Ignorance and Change: Anticipatory Knowledge and the European Refugee Crisis
A Mica, A Horolets, M Pawlak, P Kubicki
Routledge, 2020
132020
Lokalna polityka społeczna wobec nowych wyzwań. Od interwencji do aktywizacji
P Błędowski, P Kubicki
Polityka Społeczna 3 (numer tematyczny), 34-38, 2014
132014
Zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego w ramach polityki realizowanej na szczeblach samorządu terytorialnego
P Błędowski, P Kubicki
Polityka Społeczna 11 (12), 36-38, 2006
132006
Kalkulator Społeczny jako element projektu "Kalkulator Kosztów Zaniechania" w lokalnej polityce społecznej
P Błędowski, P Kubicki
Polityka Społeczna 3 (numer tematyczny), 2-4, 2014
12*2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20