Obserwuj
Witold Klaus
Witold Klaus
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences)
Zweryfikowany adres z inp.pan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Refugees and asylum seekers in Central European countries: reality, politics and the creation of fear in societies
W Klaus, M Lévay, I Rzeplińska, M Scheinost
Refugees and migrants in law and policy: Challenges and opportunities for …, 2018
602018
Security first: The new right-wing government in Poland and its policy towards immigrants and refugees
W Klaus
Surveillance & Society 15 (3/4), 523-528, 2017
582017
Dziecko przed sądem
W Klaus
Wymiar sprawiedliwości wobec przestępczości młodszych nieletnich, 2009
52*2009
Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno-kulturowe
A Winiarska, W Klaus
Biuro Analiz Sejmowych, 2011
512011
Between closing borders to refugees and welcoming Ukrainian workers
W Klaus
Europe and the Refugee Response: A Crisis of Values?, 2020
32*2020
Closing gates to refugees: The causes and effects of the 2015 “migration crisis” on border management in Hungary and Poland
W Klaus
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 15 (3), 11-34, 2017
302017
Examining the Global North Migration Policies: A “push out–push back” approach to forced migration
W Klaus, M Pachocka
International Migration 57 (5), 280-293, 2019
262019
Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje
A Górny, H Grzymała-Moszczyńska, W Klaus, S Łodziński
Kraków-Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami PAN, 2017
252017
Definiowanie dyskryminacji w prawie polskim w świetle prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego
W Burek, W Klaus
Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego 11, 2013
242013
Integracja-marginalizacja-kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców w Polsce
W Klaus
Archiwum kryminologii, 81-156, 2010
23*2010
Przystanek Polska: Analiza programów integracyjnych dla uchodźców
J Frelak, W Klaus, J Wiśniewski
232007
Departing or being deported? Poland’s approach towards humanitarian migrants
W Klaus, M Szulecka
Journal of refugee studies 36 (3), 467-488, 2023
172023
Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce. Diagnoza sytuacji
W Klaus, K Wencel
Analizy, Raporty, Ekspertyzy 7, 2008, 2008
16*2008
How Does Crimmigration Unfold in Poland? Between Securitisation Introduced to Polish Migration Policy by its Europeanisation and Polish Xenophobia
W Klaus
Crimmigrant nations: Resurgent nationalism and the closing of borders, 298-315, 2020
152020
Migranci na polskim rynku pracy: rzeczywistość, problemy, wyzwania
W Klaus
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2007
152007
Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce
K Buczkowski, B Czarnecka-Dzialuk, W Klaus, A Kossowska, I Rzeplińska, ...
Wydawnictwo Akademickie SEDNO Sp. z oo, 2013
142013
Politicians, media, and society’s perception of crime
K Buczkowski, W Klaus, A Kossowska, I Rzeplińska, ...
Crime and transition in Central and Eastern Europe, 37-63, 2012
142012
The porous border woven with prejudices and economic interests. Polish border admission practices in the time of COVID-19
W Klaus
Social Sciences 10 (11), 435, 2021
132021
Criminality and criminal justice in contemporary Poland: Sociopolitical perspectives
K Buczkowski, B Czarnecka-Dzialuk, W Klaus, A Kossowska, I Rzeplińska, ...
Routledge, 2016
132016
Przestępstwo nielegalnego przekroczenia granicy w ujęciu historycznym, teoretycznym i praktycznym
W Klaus, D Woźniakowska-Fajst
Archives of Criminology, 191-222, 2015
132015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20