Bartłomiej Michalak
Bartłomiej Michalak
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zweryfikowany adres z umk.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych
B Michalak, A Sokala
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
110*2010
Nieważne głosy, ważny problem. Wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014, 169 s.
G Adam, M Cześnik, J Flis, J Haman, A Materska-Sosnowska, B Michalak, ...
Fundacja im. Stefana Batorego, 2016
232016
Partie protestu w Europie Zachodniej: analiza relewancji politycznej
B Michalak
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008
192008
Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje
B Michalak
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2013
122013
Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych
S Andrzej, M Bartłomiej, U Piotr
Warszawa: Wolters Kluwer, 2013
82013
Mieszane systemy wyborcze
B Michalak
Cele, rozwiązania, konsekwencje. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu …, 2013
82013
Zagadnienia prawnej regulacji ciszy wyborczej i dopuszczalności prowadzenia w okresie ciszy wyborczej kampanii społecznej na rzecz podwyższenia partycypacji wyborczej,[w:] J …
A Frydrych, B Michalak, M Sobczyk
Prawo wyborcze. Analizy. Interpretacje. Rekomendacje, 21, 2009
82009
Mieszany system wyborczy: cztery warianty dla Polski
J Flis, B Michalak
Athenaeum 55, 2017
72017
Dlaczego obecny model podziału na okręgi wyborcze do Parlamentu Europejskiego w Polsce jest wadliwy i czy jest dla niego alternatywa?
B Michalak
Studia Wyborcze, 7-26, 2010
62010
Większościowy czy proporcjonalny. Spór o kształt systemu wyborczego
B Michalak
Dialogi Polityczne, 107-123, 2004
62004
Administracja wyborcza w kryzysie
B Michalak, J Zbieranek
Analiza i rekomendacje na przyszłość,[w:] J. Flis i in., Co stało się 16, 2015
52015
Czy prawa Duvergera nadal obowiązują?
B Michalak
Studia Socjologiczne 218 (3), 41-64, 2015
52015
Parytet wyborczy, w: B. Michalak, A. Sokala, P. Uziębło
B Michalak
Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych, 2013
52013
O problemie dopuszczalnosci prowadzenia kampanii profrekwencyjnej w okresie siszy referendalnej
B Michalak, A Frydrych
Przegląd Sejmowy 1, 43-57, 2012
52012
The Anti-Systemness of The Protest Parties
B Michalak
Polish Pol. Sci. YB 40, 110, 2011
52011
Wnioski i postulaty (nie tylko) de lege ferenda w obliczu kryzysu w wyborach samorządowych 2014 roku
B Michalak
Białostockie Studia Prawnicze, 223-241, 2016
42016
Czy duże okręgi wyborcze zawsze zwiększają proporcjonalność wyborów? Nowe dowody z polskich wyborów parlamentarnych
B Michalak
Decyzje, 67-82, 2016
42016
Partycypacja wyborcza Polaków w wyborach do Parlamentu Europejskiego
B Michalak, J Zbieranek
42015
Administracja wyborcza w kryzysie. Analiza i rekomendacje na przyszłość
B Michalak, J Zbieranek
Fundacja im. Stefana Batorego, 2015
42015
Mieszane systemy wyborcze na przykładzie Włoch i Rosji.
B Michalak
Studia BAS, 51-72, 2011
42011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20