Follow
Adam Ploszaj
Title
Cited by
Cited by
Year
The Geography of Scientific Collaboration
A Olechnicka, A Ploszaj, D Celińska-Janowicz
Routledge, 2019
982019
Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020
D Batorski, A Płoszaj, J Jasiewicz, D Czerniawska, K Peszat
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2012
66*2012
Polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań
G Gorzelak, A Bąkowski, M Kozak, A Olechnicka
642006
Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej
D Celińska-Janowicz, A Miszczuk, A Płoszaj, M Smętkowski
Raporty i analizy EUROREG 5, 2010
502010
Polska nauka w sieci?: przestrzeń nauki i innowacyjności: raport z badań
A Olechnicka, A Płoszaj
EUROREG, 2008
45*2008
Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą-przegląd koncepcji
K Olejniczak, A Płoszaj
352012
The European Metropolises and Their Regions: From Economic Landscapes to Metropolitan Networks
M Smętkowski, G Gorzelak, M Kozak, A Olechnicka, A Płoszaj, K Wojnar
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011
332011
Sieci współpracy receptą na innowacyjność regionu?
A Olechnicka, A Płoszaj
G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, 2010
33*2010
Ocena strategii rozwoju regionu - wykorzystanie modelu czterech kapitałów
A Płoszaj, G Gorzelak, M Smętkowski
Studia Regionalne i Lokalne, 67-82, 2006
322006
Metropolia a innowacyjność
A Olechnicka, A Płoszaj
Czy metropolia jest miastem, 137-158, 2009
31*2009
Sieci instytucji otoczenia biznesu
A Płoszaj
Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z oo, 2014
302014
Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej
D Batorski, E Bendyk, M Filiciak, A Płoszaj
Diagnoza, prognozy, strategie reakcji, MGG Conferences, Warszawa, 2012
272012
Future Orientations for Cities (FOCI)
F ESPON
Final Report, Version 15, 2010
27*2010
Krajowy raport o rozwoju społecznym Polska 2012
P Arak, A Ivanov, M Peleah, A Płoszaj, K Rakocy, J Rok, K Wyszkowski
Rozwój regionalny i lokalny. Warszawa: Biuro Projektowe UNDP w Polsce, 2012
26*2012
Europejskie metropolie i ich regiony: Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii
M Smętkowski, G Gorzelak, M Kozak, A Olechnicka, A Płoszaj, K Wojnar
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 356, 2012
25*2012
R&D in a post centrally-planned economy: The macroeconomic effects in Poland
K Zawalińska, N Tran, A Płoszaj
Journal of Policy Modeling 40 (1), 37-59, 2018
242018
Regionalne strategie innowacji w polsce
G Gorzelak, A Bąkowski, M Kozak, A Olechnicka, A Płoszaj
Studia Regionalne i Lokalne, 27, 2007
232007
Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie
A Olechnicka, W Pander, A Płoszaj, K Wojnar
Politechnika Warszawska, Warszawa, 2010
21*2010
Data Review and Mapping of Cohesion Policy Implementation and Performance (Report).“
G Gorzelak, J Hryniewicz, M Kozak, A Płoszaj, J Rok, M Smętkowski
COHESIFY research paper 7, 2017
202017
Running faster or measuring better? How is the R&D sector in Central and Eastern Europe catching up with Western Europe?
A Płoszaj, A Olechnicka
192015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20