Adam Płoszaj
Adam Płoszaj
Centre for European Regional and Local Studies EUROREG, University of Warsaw
Verified email at uw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań
G Gorzelak, A Bąkowski, M Kozak, A Olechnicka
552006
Diagnoza i rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w kontekście zaprogramowania wsparcia w latach 2014–2020
D Batorski, A Płoszaj, J Jasiewicz, D Czerniawska, K Peszat
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2012
48*2012
Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej
D Celińska-Janowicz, A Miszczuk, A Płoszaj, M Smętkowski
Raporty i analizy EUROREG 5, 2010
482010
Polska nauka w sieci?: przestrzeń nauki i innowacyjności: raport z badań
A Olechnicka, A Płoszaj
EUROREG, 2008
41*2008
Policy paper on innovation–Poland
G Gorzelak, A Olechnicka, A Płoszaj
Expert Evaluation Network, Report to the European Commission Directorate …, 2010
34*2010
The Geography of Scientific Collaboration
A Olechnicka, A Ploszaj, D Celińska-Janowicz
Routledge, 2019
322019
The European Metropolises and Their Regions: From Economic Landscapes to Metropolitan Networks
M Smętkowski, G Gorzelak, M Kozak, A Olechnicka, A Płoszaj, K Wojnar
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011
302011
Sieci współpracy receptą na innowacyjność regionu?
A Olechnicka, A Płoszaj
G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, 2010
30*2010
Ocena strategii rozwoju regionu - wykorzystanie modelu czterech kapitałów
A Płoszaj, G Gorzelak, M Smętkowski
Studia Regionalne i Lokalne, 67-82, 2006
302006
Metropolia a innowacyjność
A Olechnicka, A Płoszaj
Czy metropolia jest miastem, 137-158, 2009
28*2009
Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą-przegląd koncepcji
K Olejniczak, A Płoszaj
27*2012
FOCI–Future Orientations for Cities Final Report
M Lennert, G Van Hamme, C Patris, M Smętkowski, A Płoszaj, G Gorzelak, ...
Retrieved online on April 8, 2015, 2010
24*2010
Sieci instytucji otoczenia biznesu
A Płoszaj
Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z oo, 2014
232014
Cyfrowa gospodarka. Kluczowe trendy rewolucji cyfrowej
D Batorski, E Bendyk, M Filiciak, A Płoszaj
Diagnoza, prognozy, strategie reakcji, MGG Conferences, Warszawa, 2012
222012
Regionalne strategie innowacji w polsce
G Gorzelak, A Bąkowski, M Kozak, A Olechnicka, A Płoszaj
Studia Regionalne i Lokalne, 27, 2007
202007
Krajowy raport o rozwoju społecznym Polska 2012
P Arak, A Ivanov, M Peleah, A Płoszaj, K Rakocy, J Rok, K Wyszkowski
Rozwój regionalny i lokalny. Warszawa: Biuro Projektowe UNDP w Polsce, 2012
19*2012
Analiza strategii, modeli działania oraz ścieżek ewolucji wiodących szkół wyższych na świecie
A Olechnicka, W Pander, A Płoszaj, K Wojnar
Politechnika Warszawska, Warszawa, 2010
19*2010
Europejskie metropolie i ich regiony: Od krajobrazu gospodarczego do sieci metropolii
M Smętkowski, G Gorzelak, M Kozak, A Olechnicka, A Płoszaj, K Wojnar
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 356, 2012
18*2012
Running faster or measuring better? How is the R&D sector in Central and Eastern Europe catching up with Western Europe?
A Płoszaj, A Olechnicka
162015
Zarządzanie wiedzą w organizacjach publicznych: Doświadczenia międzynarodowe
S Mazur, A Płoszaj
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013
152013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20