Tomasz Jasiakiewicz
Tomasz Jasiakiewicz
Zweryfikowany adres z umk.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
W poszukiwaniu środków ochrony prawnej małoletniego spadkobiercy przed mimowolnym przyjęciem spadku
T Jasiakiewicz
Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 4, 125-137, 2019
2019
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 17 marcia 2017 r., III CZP 110/16
T Jasiakiewicz
Orzecznictwo Sądów Polskich 9, 3-11, 2018
2018
Testament wspólny jako przedmiot regulacji w prawie polskim i niemieckim
T Jasiakiewicz
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2018
2018
O naturze prawnej zakazu testamentów wspólnych w prawie polskim: wybrane zagadnienia
T Jasiakiewicz
Ewa Kabza i Katarzyna Krupa-Lipińska (ed.), Testament w prawie polskim …, 2018
2018
O regulacji prawnej testamentu allograficznego w prawie polskim-uwagi de lege lata i de lege ferenda
T Jasiakiewicz
Grzegorz Kozieł (red.), Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji …, 2018
2018
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2016 r., V CSK 625/15
T Jasiakiewicz
Orzecznictwo Sądów Polskich 9, 135-141, 2017
2017
Rechtscharakter des polnischen Verbots von gemeinschaftlichen Testamenten aus der Sicht des Internationalen Privatrecht
T Jasiakiewicz
Comparative Law Review 22, 35-53, 2016
2016
Uchylenie się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli o przyjęciu spadku a odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe
T Jasiakiewicz
Przegląd Prawa Handlowego 9, 42-47, 2013
2013
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. III CZP 46/12
T Jasiakiewicz
Orzecznictwo Sądów Polskich 5, 338-343, 2013
2013
Skutki prawne powołania spadkobiercy z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2010 r., sygn. IV CSK 524/09
Przegląd Sądowy 4, 129-135, 2013
2013
Osoby uprawnione do przedmiotów nabytych w wyniku działu spadku przez spadkobiercę pozostającego w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z …
T Jasiakiewicz
Przegląd Sądowy 2, 112-117, 2012
2012
Recenzja: Carl Friedrich Nordmeier, Zulässigkeit und Bindungswirkung gemeinschaftlicher Testamente im Internationalen Privatrecht unter besonderer Berücksichtigung der Rechte …
T Jasiakiewicz
Kwartalnik Prawa Prywatnego 4, 1184-1192, 2011
2011
Rozliczenia majątkowe pomiędzy osobami tej samej płci pozostającymi w związku faktycznym i prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 …
T Jasiakiewicz
Glosa 2, 122-127, 2010
2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–13