Tomasz Jasiakiewicz
Tomasz Jasiakiewicz
Zweryfikowany adres z umk.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
On the Notion of the Competent State Agency as the Unit Authorized to Demend the Fulfillment of Testamentary Burden, if it is in the Public Interest (Art. 985 of the Civil Code)
T Jasiakiewicz
PRAWO i WIĘŹ, 2020
2020
W poszukiwaniu środków ochrony prawnej małoletniego spadkobiercy przed mimowolnym przyjęciem spadku
T Jasiakiewicz
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 81 (4), 125-137, 2019
2019
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 17 marcia 2017 r., III CZP 110/16
T Jasiakiewicz
Orzecznictwo Sądów Polskich 9, 3-11, 2018
2018
Testament wspólny jako przedmiot regulacji w prawie polskim i niemieckim
T Jasiakiewicz
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2018
2018
O naturze prawnej zakazu testamentów wspólnych w prawie polskim: wybrane zagadnienia
T Jasiakiewicz
Ewa Kabza i Katarzyna Krupa-Lipińska (ed.), Testament w prawie polskim …, 2018
2018
O regulacji prawnej testamentu allograficznego w prawie polskim-uwagi de lege lata i de lege ferenda
T Jasiakiewicz
Grzegorz Kozieł (red.), Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji …, 2018
2018
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca 2016 r., V CSK 625/15
T Jasiakiewicz
Orzecznictwo Sądów Polskich 9, 135-141, 2017
2017
RECHTSCHARAKTER DES POLNISCHEN VERBOTS VON GEMEINSCHAFTLICHEN TESTAMENTEN AUS DER SICHT DES INTERNATIONALEN PRIVATRECHTS
T Jasiakiewicz
Comparative Law Review 22 (2), 35-53, 2016
2016
Uchylenie się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli o przyjęciu spadku a odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe
T Jasiakiewicz
Przegląd Prawa Handlowego 9, 42-47, 2013
2013
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. III CZP 46/12
T Jasiakiewicz
Orzecznictwo Sądów Polskich 5, 338-343, 2013
2013
Skutki prawne powołania spadkobiercy z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2010 r., sygn. IV CSK 524/09
Przegląd Sądowy 4, 129-135, 2013
2013
Osoby uprawnione do przedmiotów nabytych w wyniku działu spadku przez spadkobiercę pozostającego w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z …
T Jasiakiewicz
Przegląd Sądowy 2, 112-117, 2012
2012
Recenzja: Carl Friedrich Nordmeier, Zulässigkeit und Bindungswirkung gemeinschaftlicher Testamente im Internationalen Privatrecht unter besonderer Berücksichtigung der Rechte …
T Jasiakiewicz
Kwartalnik Prawa Prywatnego 4, 1184-1192, 2011
2011
Rozliczenia majątkowe pomiędzy osobami tej samej płci pozostającymi w związku faktycznym i prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą - glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 …
T Jasiakiewicz
Glosa 2, 122-127, 2010
2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–14