Rafal Lewkowicz
Rafal Lewkowicz
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Verified email at wiml.waw.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
+ Gz centrifugation and mood
MP Biernacki, KS Jankowski, K Kowalczuk, R Lewkowicz, M Dereń
Aviation, space, and environmental medicine 83 (2), 136-139, 2012
172012
Back pain in Polish military helicopter pilots
A Truszczyńska, R Lewkowicz, O Truszczyński, K Rąpała, M Wojtkowiak
International journal of occupational medicine and environmental health 25 …, 2012
162012
Reaction time in pilots during intervals of high sustained G
O Truszczynski, R Lewkowicz, M Wojtkowiak, MP Biernacki
Aviation, space, and environmental medicine 85 (11), 1114-1120, 2014
132014
Hypoxia and Coriolis illusion in pilots during simulated flight
KP Kowalczuk, SP Gazdzinski, M Janewicz, M Gąsik, R Lewkowicz, ...
Aerospace medicine and human performance 87 (2), 108-113, 2016
122016
Back pain and its consequences among Polish Air Force pilots flying high performance aircraft
A Truszczyńska, R Lewkowicz, O Truszczyński, M Wojtkowiak
International journal of occupational medicine and environmental health 27 …, 2014
122014
Reaction time in pilots at sustained acceleration of +4.5 Gz
O Truszczynski, M Wojtkowiak, R Lewkowicz, MP Biernacki, K Kowalczuk
Aviation, Space, and Environmental Medicine 84 (8), 845-849, 2013
92013
Flights with the Risk of Spatial Disorientation in the Measurements of Oculomotor Activity of Pilots
R LEWKOWICZ, P FRANCUZ, B BAŁAJ, P AUGUSTYNOWICZ
Pol J Aviat Med Psychol 21 (3), 22-28, 2015
72015
+ Gz Load and Executive Functions
MP Biernacki, A Tarnowski, K Lengsfeld, R Lewkowicz, K Kowalczuk
Aviation, space, and environmental medicine 84 (5), 511-515, 2013
72013
Selective auditory attention and spatial disorientation cues effect on flight performance
R Lewkowicz, P Stróżak, B Bałaj, P Francuz, P Augustynowicz
Aerospace medicine and human performance 89 (11), 976-984, 2018
62018
Innowacyjny zestaw metod i narzędzi do analizy infrastruktury drogowej w aspekcie poprawy bezpieczeństwa
D Pawlus, A Tarnowski, R Lewkowicz, T Kamiński, M Kruszewski
Logistyka 6, 8514-8521, 2014
42014
Selective attention and working memory under spatial disorientation in a flight simulator
P Stróżak, P Francuz, R Lewkowicz, P Augustynowicz, A Fudali-Czyż, ...
The International Journal of Aerospace Psychology 28 (1-2), 31-45, 2018
32018
Modelowanie układu przedsionkowego pilota na potrzeby oceny algorytmu sterowania układem ruchu symulatora lotu
R Lewkowicz, G Kowaleczko
Mechanika w Lotnictwie ML-XVII 2016 2, 247-262, 2016
32016
Modelling motion sickness
R Lewkowicz
Pol J Aviat Med Bioeng Psychol 22 (3), 32-42, 2016
32016
Modelowanie układu przedsionkowego pilota na potrzeby oceny algorytmu sterowania układem ruchu symulatora lotu
R Lewkowicz, G Kowaleczko
Mechanika w Lotnictwie ML-XVII 2016 2, 247-262, 2016
32016
Modele receptorów narządu przedsionkowego człowieka oraz zjawisk fizjologicznych towarzyszących ich pobudzeniom
R Lewkowicz
Modelowanie Inżynierskie 58 (27), 83-104, 2016
32016
Effect of high acceleration exposure on visual perception in polish pilots measured with critical fusion frequency test (CFFT)
O TRUSZCZYŃSKI, M WOJTKOWIAK, M BIERNACKI, K KOWALCZUK, ...
The Polish Journal of Aviation Medicine and Psychology 1 (18), 19-27, 2012
32012
An inverse kinematic model of the human training centrifuge motion simulator
R Lewkowicz, G Kowaleczko
Journal of Theoretical and Applied Mechanics 57, 2019
22019
Change detection flicker task effects on simulator-induced spatial disorientation events
R Lewkowicz, A Fudali-Czyż, B Bałaj, P Francuz
Aerospace medicine and human performance 89 (10), 863-872, 2018
22018
Coping and changes in arousal after exposure to+ Gz load
MP Biernacki, R Lewkowicz, P Zieliński, M Wojtkowiak
Aerospace medicine and human performance 88 (11), 1034-1039, 2017
22017
Metoda oceny jakości odwzorowania przyspieszeń w symulatorach lotu
R Lewkowicz
ISBN: 978-83-950772-0-3, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20