Adam Rostanski
Adam Rostanski
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Microevolutionary changes in ecotypes of calamine waste heap vegetation near Olkusz, Poland: a review
M Wierzbicka, A Rostanski
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica, 2002
922002
Metallophytes of serpentine and calamine soils–their unique ecophysiology and potential for phytoremediation
M Wójcik, C Gonnelli, F Selvi, S Dresler, A Rostański, J Vangronsveld
Advances in botanical research 83, 1-42, 2017
482017
Spontaniczne kształtowanie się pokrywy roślinnej na zwałowiskach po górnictwie węgla kamiennego na Górnym Śląsku
A Rostański
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006
432006
The flora and vegetation of an old solvay process tip in Jaworzno (Upper Silesia, Poland)
EVJ Cohn, A Rostański, B Tokarska-Guzik, IC Trueman, G Woźniak
392001
Was reduced pollen viability in Viola tricolor L. the result of heavy metal pollution or rather the tests applied?
A Słomka, P Kawalec, K Kellner, M Jędrzejczyk-Korycińska, A Rostański, ...
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica 52 (1), 2010
372010
Flora spontaniczna hald Gornego Slaska
A Rostanski
Archiwum Ochrony Środowiska 23 (3-4), 159-165, 1997
351997
Heavy metals in soil affect reproductive processes more than morphological characters in Viola tricolor
A Słomka, M Jędrzejczyk-Korycińska, A Rostański, J Karcz, P Kawalec, ...
Environmental and Experimental Botany 75, 204-211, 2012
322012
The genus Oenothera L
K Rostanski, M Dzhus, Z Gudzinskas, A Rostanski, M Shevera, V Sulcs, ...
Eastern Europe. Institute of Botany, Krakow, 2004
322004
Mineral composition in rhizosphere of plants grown in the vicinity of a Zn-Pb ore flotation tailings pond. Preliminary study
J Cabala, E Teper, L Teper, E Małkowski, A ROSTAŃSKI
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 46, 65, 2004
292004
Morphological versus genetic diversity of Viola reichenbachiana and V. riviniana (sect. Viola, Violaceae) from soils differing in heavy metal content
E Kuta, M Jędrzejczyk‐Korycińska, E Cieślak, A Rostański, ...
Plant Biology 16 (5), 924-934, 2014
272014
Is the blue zinc violet (Viola guestphalica Nauenb.) a taxon of hybrid origin?: Evidence from embryology
A Siuta, M Bożek, M Jędrzejczyk, A Rostański, E Kuta
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica 47 (1), 2005
262005
Roślinność hałdy pocynkowej w Katowicach-Wełnowcu
B Tokarska-Guzik, A Rostañski, S Klotz
Acta Biologica Silesiana 19, 1991
261991
Możliwości i ograniczenia przyrodniczego zagospodarowania terenów poprzemysłowych
B Tokarska-Guzik, A Rostański
Natura Silesiae Superioris, Suplement, 5-18, 2001
202001
Morphological differences between violets growing at heavy metal polluted and non-polluted sites
G Migdałek, M Woźniak, A Słomka, B Godzik, M Jędrzejczyk-Korycińska, ...
Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 208 (2), 87-96, 2013
162013
Rekultywacja i zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych–rozwiązania alternatywne
A Rostański
Inżynieria Ekologiczna 1, 81-86, 2000
162000
The diversity of spontaneous woodland vegetation on coals mine heaps of Upper-Silesian industrial region
G Woźniak, A Pasierbiński, A Rostański
Archiwum Ochrony Środowiska 29 (2), 93-105, 2003
152003
Anthropophytes and apophytes in colonization process on the post-industrial heaps in Upper Silesia region
A Rostański
Wydawnictwo UW, 1998
141998
Trawy (Poaceae) występujące spontanicznie na terenie nieużytków poprzemysłowych
A Rostański, G Woźniak
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. Supplementum 9, 19-31, 2007
132007
Spontaneous plant cover on colliery spoil heaps in Upper Silesia (Southern Poland)
A Rostański
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006
122006
Przyroda miasta Jaworzna
B Tokarska-Guzik, A Rostański, A Hereczek, J Gorczyca, R Dulias
Intergraph, Jaworzno, 1998
121998
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20