Obserwuj
Adam Rostanski
Adam Rostanski
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Microevolutionary changes in ecotypes of calamine waste heap vegetation near Olkusz, Poland: a review
M Wierzbicka, A Rostanski
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica, 2002
932002
Metallophytes of serpentine and calamine soils–their unique ecophysiology and potential for phytoremediation
M Wójcik, C Gonnelli, F Selvi, S Dresler, A Rostański, J Vangronsveld
Advances in botanical research 83, 1-42, 2017
552017
Spontaniczne kształtowanie się pokrywy roślinnej na zwałowiskach po górnictwie węgla kamiennego na Górnym Śląsku
A Rostański
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006
532006
The flora and vegetation of an old solvay process tip in Jaworzno (Upper Silesia, Poland)
EVJ Cohn, A Rostański, B Tokarska-Guzik, IC Trueman, G Woźniak
442001
Was reduced pollen viability in Viola tricolor L. the result of heavy metal pollution or rather the tests applied?
A Słomka, P Kawalec, K Kellner, M Jędrzejczyk-Korycińska, A Rostański, ...
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica 52 (1), 2010
382010
The genus Oenothera L
K Rostanski, M Dzhus, Z Gudzinskas, A Rostanski, M Shevera, V Sulcs, ...
Eastern Europe. Institute of Botany, Krakow, 2004
382004
Flora spontaniczna hald Gornego Slaska
A Rostanski
Archiwum Ochrony Środowiska 23 (3-4), 159-165, 1997
371997
Heavy metals in soil affect reproductive processes more than morphological characters in Viola tricolor
A Słomka, M Jędrzejczyk-Korycińska, A Rostański, J Karcz, P Kawalec, ...
Environmental and Experimental Botany 75, 204-211, 2012
312012
Mineral composition in rhizosphere of plants grown in the vicinity of a Zn-Pb ore flotation tailings pond. Preliminary study
J Cabala, E Teper, L Teper, E Małkowski, A Rostański
Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 46, 65, 2004
312004
Roślinność hałdy pocynkowej w Katowicach-Wełnowcu
B Tokarska-Guzik, A Rostañski, S Klotz
Acta Biologica Silesiana 19, 1991
311991
Morphological versus genetic diversity of Viola reichenbachiana and V. riviniana (sect. Viola, Violaceae) from soils differing in heavy metal content
E Kuta, M Jędrzejczyk‐Korycińska, E Cieślak, A Rostański, ...
Plant Biology 16 (5), 924-934, 2014
292014
Is the blue zinc violet (Viola guestphalica Nauenb.) a taxon of hybrid origin?: Evidence from embryology
A Siuta, M Bożek, M Jędrzejczyk, A Rostański, E Kuta
Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica 47 (1), 2005
282005
Możliwości i ograniczenia przyrodniczego zagospodarowania terenów poprzemysłowych
B Tokarska-Guzik, A Rostański
Natura Silesiae Superioris, Suplement, 5-18, 2001
232001
Anthropophytes and apophytes in colonization process on the post-industrial heaps in Upper Silesia region
A Rostański
Wydawnictwo UW, 1998
191998
Morphological differences between violets growing at heavy metal polluted and non-polluted sites
G Migdałek, M Woźniak, A Słomka, B Godzik, M Jędrzejczyk-Korycińska, ...
Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 208 (2), 87-96, 2013
182013
Rekultywacja i zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych–rozwiązania alternatywne
A Rostański
Inżynieria ekologiczna 1, 81-86, 2000
172000
The diversity of spontaneous woodland vegetation on coals mine heaps of Upper-Silesian industrial region
G Woźniak, A Pasierbiński, A Rostański
Archives of Environmental Protection, 93-105-93-105, 2003
162003
Trawy (Poaceae) występujące spontanicznie na terenie nieużytków poprzemysłowych
A Rostański, G Woźniak
Fragm. Flor. Geobot. Polonica Suppl 9, 31-42, 2007
142007
Spontaneous plant cover on colliery spoil heaps in Upper Silesia (Southern Poland)
A Rostański
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006
142006
Zawartosc metali ciezkich w glebie i roslinach z otoczenia niektorych emitorow zanieczyszczen na Gornym Slasku
A Rostanski
Archiwum Ochrony Środowiska 23 (3-4), 181-189, 1997
141997
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20