Obserwuj
Ion Carp; Kapп Ион
Ion Carp; Kapп Ион
State University of Physical Education and Sport (USEFS)
Zweryfikowany adres z usefs.md - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Physical activity for prevention and correction of postural abnormalities in young women
V Kashuba, O Andrieieva, N Goncharova, V Kyrychenko, ION Karp, ...
Journal of Physical Education and Sport, 2019
792019
Optimization of the processes of adaptation to the conditions of study at school as a component of health forming activities of primary school-age children
V Kashuba, S Futornyі, O Andrieieva, N Goncharova, I Carp, O Bondar, ...
Journal of Physical Education and Sport, 2018
692018
Assessment of emotional state and mental activity of 15-16 year-old boys and girls who had a low level of physical activity
O Andrieieva, V Kashuba, I Karp, T Blystiv, M Palchuk, N Kovalova, ...
Journal of Physical Education and Sport 19 (1), 1022-1029, 2019
512019
Technology of planning and management of leisure activities for working elderly people with a low level of physical activity
A Hakman, O Andrieieva, V Kashuba, T Omelchenko, I Karp, ...
Journal of Physical Education and Sport 19 (1), 2159-2166, 2019
502019
Measures to prevent functional muscular disorders in sports training of 7-9-year-old football players
V Kashuba, O Andrieieva, L Yarmolinsky, I Karp, V Kyrychenko, N Nosova, ...
Journal of Physical Education and Sport 20 (S1), 366-371, 2020
282020
Differentiated physical training within the framework of a yearly training cycle of young footballers specialized on the position of goalkeeper
C Ion, S Serghei, C Constantin
Journal of Physical Education and Sport 18 (1), 270-275, 2018
192018
Noţiuni de bază ale teoriei educaţiei fizice şi sportului. Recomandări metodice pentru studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport
I Carp
Chişinău, INEFS, 2000
122000
Disorders of the mineral exchange and metabolism of bone tissue as a pathogenetic basis of physical rehabilitation patients with coxartarosis
V Savchenko, T Maykova, S Afanasiev, V Kashuba, A Afanasieva, ...
Journal of Physical Education and Sport 20 (1), 447-451, 2020
92020
Ways of improving the efficiency of physical rehabilitation means for patients with generative-distrophic diseases of adolescents
S Afanasiev, T Maykova, V Kashuba, I Carp, A Afanasieva, S Futornyi
Journal of Physical Education and Sport 18, 1945-1949, 2018
92018
Principii şi metode didactice specifice educaţiei fizice şi sportului
G Raţă, I Carp
Alma Mater, 2013
92013
THE FUTSAL PLAYERS'PHYSICAL TRAINING DURING THE SPECIAL TRAINING PERIOD
C Gheorghe, C Ion
Gymnasium 12 (2), 125, 2011
92011
Dinamica indicilor somatici ai elevilor ciclului primar în cadrul procesului didactic la disciplina „Educaţie fizică”
I Carp, G Cozmei
Ştiinţa Culturii Fizice 4 (16), 51-55, 2013
82013
Evaluarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice din domeniul educaţiei fizice şi sportului
I Carp, S Pavel
Gymnasium, Revistă de educaţie fizică şi sport, 1453-0201, 2009
62009
Educaţia fizică pentru clasele I-IV. Ghid metodologic pentru profesori
T GRIMALSCHI, I CARP, O AFTIMICIUC, S ŞIPILOVA
Chişinău: Univers pedagogic, 2007
62007
Noţiuni de bază ale teoriei educaţiei fizice şi sportului
I Carp
Chişinău, INEFS, 2000
62000
Danylchenko Vl, Levinskaia Ks. Technology of planning and management of leisure activities for working elderly people with a low level of physical activity
AО Hakman А, V Kashuba, T Omelchenko, I Carp
Journal of Physical Education and Sport 6, 2019
52019
Bazele teoretico-metodologice ale activităţii de cercetare
I Carp, R Ababei
Chişinău: Sn,(Tipogr.“Valinex” SRL), 62-64, 2016
52016
Evaluarea nivelului pregătirii fizice specifice diferenţiate a fotbaliştilor de diferite vîrste şi posturi de joc
S Sîrghi, I Carp
ConferinŃă ŞtiinŃifică InternaŃională “Cultura fizică şi sportul într-o …, 2015
52015
Metodologia organizării şi desfăşurării lecţiei de educaţie fizică cu elevii claselor primare în baza jocurilor dinamice
D CARP, I CARP
În: Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice: Conf. şt …, 2012
52012
Scoarţă A
I Carp
Dozarea raţională a efortului fizic în procesul de învăţare a tehnicii …, 2003
52003
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20