Obserwuj
Patrycja Rudnicka
Patrycja Rudnicka
Academy of Fine Arts and Design in Katowice
Zweryfikowany adres z asp.katowice.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Narcissism and self-esteem as predictors of dimensions of Facebook use
A Błachnio, A Przepiorka, P Rudnicka
Personality and Individual Differences 90, 296-301, 2016
1832016
Psychological determinants of using Facebook: A research review
A Błachnio, A Przepiórka, P Rudnicka
International Journal of Human-Computer Interaction 29 (11), 775-787, 2013
1632013
Work engagement-A systematic review of polish research
A Pollak, M Chrupała-Pniak, P Rudnicka, M Paliga
172017
The entrepreneurial process: An introduction to the psychology of entrepreneurship
L Uhlaner, M Lukes, U Stephan, A Rauch, M Gorgievski, M Laguna, D Dej, ...
Entrepreneurship: A psychological approach, 1-16, 2010
102010
Wzorce aktywności studentów w Internecie
P Rudnicka
Psychologia Społeczna 3 (5), 37-52, 2008
82008
Etyczne aspekty prowadzenia terapii online: analiza wybranych stron internetowych
P Rudnicka, A Pindych, E Probierz
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis| Studia de Cultura 10 (271 …, 2019
42019
User Experience (UX) of Corporate Websites: Usability, Marketing, Strategies and Emotional Response
P Rudnicka
Work and Organizational Psychology Problems and Challenges in Poland and …, 2009
42009
Psychologiczne mechanizmy podejmowania aktywnoĹ› ci w internecie
P Rudnicka
32006
Zwodniczy urok dychotomii. Psycholog pracy i organizacji pomiędzy teorią a praktyką.
P Rudnicka
Czasopismo Psychologiczne 14 (1), 39-47, 2008
22008
Akceptacja innowacji technologicznych w organizacji
P Rudnicka
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne 3 (49), 295-301, 2004
22004
Definicja i pomiar poczucia własnej skuteczności w odniesieniu do Internetu
P Rudnicka
Człowiek zalogowany 4. Człowiek społeczny w przestrzeni Internetu 4, 196-201, 2015
12015
Psychologiczne właściwości środowisk Web 2.0
P Rudnicka
W: A. Maj i M. Derda--Nowakowski (red.), Kody McLuhana. Topografia nowych …, 2009
12009
Visualising user–website interaction: description and evaluation of a teaching method
M Więckowska, P Rudnicka
Universal Access in the Information Society, 1-17, 2021
2021
Gotowość wobec technologii: konteksty, definicja i pomiar
P Rudnicka
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021
2021
Predyktory organizacyjne dodatkowej pracy po godzinach za pośrednictwem technologii (TASW)
P Rudnicka, M Chrupała-Pniak
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 163-174, 2019
2019
Rola zaufania w kształtowaniu zaangażowania w pracę–mediacyjny efekt motywacji autonomicznej
M Chrupała-Pniak, M Paliga, A Pollak, P Rudnicka
2018
Balansowanie : paradoksy, technologia, przyszłość
M Więckowska, P Rudnicka
2018
Technologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (eHRM) w małych i średnich firmach-walidacja modelu uogólnionej teorii akceptacji i korzystania z technologii (UTAUT).
P Rudnicka, M Chrupała-Pniak, A Pollak
Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi 118 (5), 2017
2017
Różnice pokoleniowe w zakresie postrzegania regulacji wpływu w zespole pracowniczym – raport z badań
A Pollak, M Chrupała-Pniak, P Rudnicka, M Sulimowska-Formowicz, ...
Społeczeństwo i edukacja 16 (1), 181-190, 2015
2015
Uwarunkowania akceptacji i korzystania z informatycznych systemów zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach
P Rudnicka, M Chrupała-Pniak, A Pollak
Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy., 283-301, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20