Obserwuj
Maciej Milczanowski
Maciej Milczanowski
Uniwersytet Rzeszowski
Brak zweryfikowanego adresu e-mail - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Dwa odcienie rewolucji arabskiej: Egipt i Syria
M Milczanowski, Z Sawicka
Wydawnictwo Napoleon V, 2013
122013
Zachód wobec kryzysu politycznego na Ukrainie 2013–2014
M Milczanowski
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 16 (3), 25-38, 2014
32014
W cieniu boskiego Juliusza.
M Milczanowski
Historia Iagellonica, 2013
3*2013
Wpływ egipskiej Arabskiej Wiosny na strategię bezpieczeństwa USA
M Milczanowski
Krakowskie Studia Międzynarodowe 10 (3), 33-52, 2013
32013
Rola Egiptu w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego w okresie sprawowania władzy przez Bractwo Muzułmańskie
M Milczanowski
Politeja 4 (26), 239-274, 2013
12013
Contemporary conflict management and peace in the lands of ziggurats and pyramids
M Milczanowski
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 6 (1), 81-98, 2012
12012
Podboje Aleksandra Wielkiego 336 -323 p.n.e .,
M Milczanowski
Inforteditions, 2005
12005
Wdrażanie koncepcji Mission Command w warunkach polskich–problemy pojęciowe
M Milczanowski
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023
2023
Znaczenie Konstytucji Republiki Iraku z 2005 r. jako efektu operacji „Iracka Wolność”
M Milczanowski, A Marcisz-Dynia
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 215-224, 2022
2022
Society divided: fear as the key factor of John Wayne style leaders
M Milczanowski, P Zimbardo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022
2022
Insights into the Evolution of Fundamental Rights in the European Union Legislation
A Marcisz-Dynia, M Milczanowski
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 341-355, 2021
2021
The Constitution as the Basis for Strategic Principles of a Strategic Leader in the Chaos of Conflict
M Milczanowski
Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 593-601, 2020
2020
Syndrom efektu Lucyfera w polityce międzykulturowej–wnioski dla Europy
M MilcZaNoWSki
Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu …, 2020
2020
Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kongresu Praw Człowieka, Rzeszów, 16–17 października 2019 r.
M Malczyńska-Biały, K Żarna, M Milczanowski
UR Journal of Humanities and Social Sciences, 176-184, 2019
2019
Ewolucja nurtu neokonserwatywnego w polityce USA w wyniku zamachów z 11 września 2001 roku i jej konsekwencje
M Milczanowski
Polityka i Społeczeństwo 17 (03), 103-117, 2019
2019
Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 3 (XV), 2018 (Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie po Arabskiej Wiośnie)
J Zdanowski, M Lipa, B Molo, B Wróblewski, K Bojko, A Skorek, F Cyganik, ...
Oficyna Wydawnicza AFM, 2018
2018
Analysis of the usage possibility of the electromagnetic curtain
R Ambroziak, SJ Ambroziak, M Milczanowski
Maritime Technical Journal 210 (3), 5-12, 2017
2017
Taktyka, strategia i przywództwo Aleksandra Wielkiego
M Milczanowski
2017
EFEKT LUCY PHERE
M Milczanowski
https://mmilczanowski.wordpress.com/2017/04/11/efekt-lucy-phere/, 2017
2017
Znaczenie irańskiej opozycji antyreżimowej dla polityki zagranicznej Baracka Obamy
M Milczanowski
Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 50, 149-157, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20