Obserwuj
Artur Cywiński
Artur Cywiński
Zweryfikowany adres z amw.gdynia.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Electronic warfare in the optical band: Main features, examples and selected measurement data
R Ostrowski, A Cywiński, M Strzelec
Defence Technology 17 (5), 1636-1649, 2021
92021
Szacowanie zagrożenia od improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) dla jednostek pływających w portach morskich
A Cichocki, A Cywiński
Logistyka, CD-CD, 2009
82009
Current-carrying capacity parallel single-core LV cable
L Borowik, A Cywiński
Przegląd Elektrotechniczny 92 (1), 71--74, 2016
52016
Low voltage cable lines made of parallel wires–modelling of spatial configuration
L Borowik, A Cywiński
Przegląd Elektrotechniczny 92, 2016
52016
Modeling of skin and proximity effects in multi-bundle cable lines
A Cywiński, K Chwastek
2019 Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE), 1-5, 2019
42019
A multiphysics analysis of coupled electromagnetic-thermal phenomena in cable lines
A Cywiński, K Chwastek
Energies 14 (7), 2008, 2021
32021
Optimization of Spatial Configuration of Multistrand Cable Lines
A Cywiński, K Chwastek, D Kusiak, P Jabłoński
Energies 13 (22), 5923, 2020
32020
An Analysis of the Performance of Trolleybus Brushes Developed from Recycled Materials
A Jakubas, K Chwastek, A Cywiński, A Gnatowski, Ł Suchecki
Applied Sciences 10 (21), 7929, 2020
22020
IED - współczesne zagrożenie dla infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa państwa
A Cywiński
Studia Bezpieczeństwa Narodowego 12 (rok VII), 305-333, 2017
22017
Analiza zabezpieczenia logistycznego morskich i lotniczych terminali pasażerskich w aspekcie zagrożenia IED
A Cywiński
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 46-56, 2016
22016
Sporządzanie ekspertyz i opinii technicznych w oparciu o badania wizualne luf artyleryjskich
S Kubisiak, M Chmieliński, A Cywiński
Welding Technology Review 87 (12), 2015
22015
Koncepcja centrum ochrony i monitoringu podwodnego portu morskiego
A Cywiński, D Szulc
Logistyka, 2010
22010
Monitoring podwodny na potrzeby bezpiecznego postoju statku w porcie-aplikacja, wyniki badań
A Cywiński, D Szulc
Logistyka, 2010
22010
Dalmierze laserowe-aspekty zastosowania w Marynarce Wojennej
R Ostrowski, A Cywiński
Problemy Techniki Uzbrojenia 34, 111-121, 2005
22005
Wybrane zagadnienia technologii stealth w aspekcie korwety wielo-zadaniowej dla Marynarki Wojennej RP
M Chmieliński, A Cywiński
Problemy Techniki Uzbrojenia 34, 101-110, 2005
22005
Procedury bezpieczeństwa i przeciwdziałania użyciu IED (improwizowanych urządzeń wybuchowych) w ruchu lotniczym
A Cywiński
Ochrona Przed Skutkami Nadzwyczajnych Zagrożeń 4, 71-92, 2018
12018
Design of parallel single-core cable lines of low voltage
L Borowik, A Cywiński
Prace Inst. Elektrotechn. 272, 189-204, 2016
12016
Badania endoskopowe luf armat czarnoprochowych jako element bezpieczeństwa eksploatacji w ich procesie logistycznym
A Cywiński, M Chmieliński
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 90-98, 2016
12016
Analiza laserowych źródeł promieniowania do wykonywania pomiarów odległości pod wodą
A Cywiński
Polish Hyperbaric Research, 55-66, 2011
12011
Ochrona portu morskiego. Struktura i zadania centrum monitoringu
A Cywiński, D Szulc
Logistyka, CD-CD, 2009
12009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20