Obserwuj
Joanna Rutecka-Góra (ORCiD: 0000-0002-2509-8599)
Joanna Rutecka-Góra (ORCiD: 0000-0002-2509-8599)
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
System emerytalny
M Góra, J Rutecka
Rynek pracy wobec zmian demograficznych 1, 160-175, 2013
2602013
Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian
J Rutecka, K Bielawska, R Petru, S Pieńkowska-Kamieniecka, ...
Towarzystwo Ekonomistów Polskich, 2014
532014
Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne-charakterystyka i czynniki rozwoju
J Rutecka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014
402014
Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników
M Góra, J Rutecka
Ekonomista 6, 2013
302013
Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym
J Rutecka
Oficyna Wydawnicza-Szkoła Główna Handlowa, 2012
292012
Realokacja czy nowe oszczędności? - O efektach zachęt podatkowych w dodatkowym oszczędzaniu na starość w Polsce
J Rutecka
Rozprawy Ubezpieczeniowe 18 (1/2015), 66-79, 2015
272015
System emerytalny po zmianach od 2014 r.
J Rutecka
Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka 1, 2-7, 2014
252014
Evolution of supplementary old-age pension systems in selected CEE countries
J Rutecka-Góra
Journal of Management and Finance 4, 149-162, 2016
162016
Protection mechanisms in the old-age pension systems of the CEE countries
M Kawinski, D Stanko, J Rutecka
Journal of Pension Economics and Finance 1 (1), 1-25, 2012
162012
Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego oszczędzania na starość — próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych działań
E Cichowicz, J Rutecka-Góra
Problemy Polityki Społecznej 38, 89-103, 2017
142017
Pension Savings: The Real Return. 2015 Edition
J Berthon, L Christoff, D Davydoff, F Fulea, G Laetitia, J Gunnarsdottir, ...
142015
Pension Savings. The Real Return. 2015 Edition
J Berthon, L Christoff, D Davydoff, F Fulea, L Gabaut, J Gunnarsdottir, ...
http://betterfinance.eu/fileadmin/user_upload/documents/Research_Reports/en …, 2015
142015
Pension Savings: The Real Return. 2014 Edition
J Berthon, D Davydoff, L Gabaut, M Klages, G Prache, M Rossi, J Rutecka, ...
The European Federation of Financial Services Users, 2014
142014
System emerytalny w Niemczech - analiza aktualnych tendencji na tle dotychczasowego procesu reformowania
S Pieńkowska-Kamieniecka, J Rutecka
Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka 6, 19-33, 2014
112014
Extending pension coverage: Tax versus non-tax incentives
J Rutecka-Góra, J Vostatek, JA Turner
ACTA VŠFS Ekonomicke studie a analyzy 12 (2/2018), 107-124, 2018
92018
Fundusz Rezerwy Demograficznej – analiza działalności oraz konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów
J Rutecka
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 15, 2013
92013
Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce
J Rutecka-Góra, K Bielawska, M Hadryan, P Kowalczyk-Rólczyńska, ...
Oficyna Wydawnicza SGH, https://doi.org/10.33119/978-83-8030-378-2.2020.202, 2020
82020
Pension Savings: The Real Return. 2018 Edition
Andersen C., Christoff L., Davydoff D., Diaz M., Gabaut L., Hagen J ...
Better Finance, Brussels, 2018
8*2018
Pension Savings: The Real Return. 2016 Edition
S Allgayer, M Klages, AR Toscano
Better Finance, Brussels, 2016
72016
Pension Savings: The Real Return. 2016 Edition
A Berthon J., Christoff L., Davydoff D., Fulea F., Gabaut L., Gunnarsdottir ...
Better Finance, 2016
7*2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20