Joanna Rutecka-Góra (ORCiD: 0000-0002-2509-8599)
Joanna Rutecka-Góra (ORCiD: 0000-0002-2509-8599)
Zweryfikowany adres z sgh.waw.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
System emerytalny
M Góra, J Rutecka
Rynek pracy wobec zmian demograficznych 1, 160-175, 2013
2482013
Dodatkowy system emerytalny w Polsce - diagnoza i rekomendacje zmian
J Rutecka, K Bielawska, R Petru, S Pieńkowska-Kamieniecka, ...
Towarzystwo Ekonomistów Polskich, 2014
462014
Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne–charakterystyka i czynniki rozwoju
J Rutecka-Góra
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 256-266, 2014
342014
Elastyczny system emerytalny a obecne i przyszłe potrzeby jego uczestników
M Góra, J Rutecka
Ekonomista 6, 2013
262013
Zakres redystrybucji dochodowej w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym
J Rutecka
Oficyna Wydawnicza-Szkoła Główna Handlowa, 2012
262012
Realokacja czy nowe oszczędności? - O efektach zachęt podatkowych w dodatkowym oszczędzaniu na starość w Polsce
J Rutecka
Rozprawy Ubezpieczeniowe 18 (1/2015), 66-79, 2015
242015
System emerytalny po zmianach od 2014 r.
J Rutecka
Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka 1, 2-7, 2014
242014
Adekwatność dochodowa, efektywność i redystrybucja w systemach emerytalnych
F Chybalski
Ujęcie teoretyczne, metodyczne i empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2016
232016
Protection mechanisms in the old-age pension systems of the CEE countries
M Kawinski, D Stanko, J Rutecka
Journal of Pension Economics and Finance 1 (1), 1-25, 2012
142012
Pension Savings: The Real Return. 2015 Edition
J Berthon, L Christoff, D Davydoff, F Fulea, G Laetitia, J Gunnarsdottir, ...
132015
Pension Savings. The Real Return. 2015 Edition
J Berthon, L Christoff, D Davydoff, F Fulea, L Gabaut, J Gunnarsdottir, ...
http://betterfinance.eu/fileadmin/user_upload/documents/Research_Reports/en …, 2015
132015
Pension Savings: The Real Return. 2014 Edition
J Berthon, D Davydoff, L Gabaut, M Klages, G Prache, M Rossi, J Rutecka, ...
The European Federation of Financial Services Users, 2014
132014
Pension Savings: The Real Return. 2016 Edition
S Allgayer, M Klages, AR Toscano
Better Finance, Brussels, 2016
112016
Pension Savings: The Real Return. 2016 Edition
A Berthon J., Christoff L., Davydoff D., Fulea F., Gabaut L., Gunnarsdottir ...
Better Finance, 2016
11*2016
Świadomość Polaków dotycząca dodatkowego oszczędzania na starość — próba oceny oraz identyfikacji niezbędnych działań
E Cichowicz, J Rutecka-Góra
Problemy Polityki Społecznej 38, 89-103, 2017
102017
Evolution of supplementary old-age pension systems in selected CEE countries
J Rutecka-Góra
Journal of Management and Finance 4, 149-162, 2016
102016
System emerytalny w Niemczech - analiza aktualnych tendencji na tle dotychczasowego procesu reformowania
S Pieńkowska-Kamieniecka, J Rutecka
Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka 6, 19-33, 2014
82014
Fundusz Rezerwy Demograficznej – analiza działalności oraz konsekwencje przedterminowego wykorzystania aktywów
J Rutecka
Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 15, 2013
82013
Private Pensions: The Real Returns
J Berthon, D Davydoff, L Gabaut, M Klages, G Prache, M Rossi, J Rutecka, ...
A research report by Better Finance for All, 2014
72014
Private Pensions: The Real Returns. 2014 Edition
J Berthon, D Davydoff, L Gabaut, M Klages, G Prache, M Rossi, J Rutecka, ...
A research report by Better Finance for All, 2014
7*2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20