Tomasz Białowąs
Tomasz Białowąs
Zweryfikowany adres z hektor.umcs.lublin.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zróżnicowanie konkurencyjności a pozycja eksportowa krajów członkowskich Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym w latach 1995-2010
T Białowąs
CeDeWu, 2012
112012
Znaczenie globalnych łańcuchów wartości dodanej w rozwoju eksportu krajów strefy euro
T Białowąs
Studia Ekonomiczne 266, 84-95, 2016
82016
Koncepcja pionowej specjalizacji i globalnych łańcuchów wartości w handlu międzynarodowym
T Białowąs
Studia Ekonomiczne 259, 130-140, 2016
72016
The role of foreign value added in creating Poland's comparative advantage in world merchandise exports
T Białowąs, M Wojtas
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 48 (2), 31-40, 2014
72014
Fragmentaryzacja procesów produkcji a kształtowanie się przewagi konkurencyjnej krajów rozwijających się w handlu międzynarodowym
T Białowąs
International Business and Global Economy 32, 9-24, 2013
52013
Analiza handlu towarami Unii Europejskiej w latach 1995‒2008 i ocena konkurencyjności,[w:] B
B Mucha-Leszko, M Kąkol, T Białowąs
Mucha-Leszko (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym …, 2009
52009
Rozwój handlu międzynarodowego po II wojnie światowej
T Białowąs
52006
Wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej
T Białowąs
52005
Wpływ międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na zmiany strukturalne w handlu krajów Europy Środkowej
T Białowąs
Studia i Prace WNEiZ US, 247-261, 2015
42015
Międzynarodowa fragmentaryzacja produkcji a pozycja krajów OECD w światowym handlu towarowym
T Białowąs
Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka., 9-18, 2013
42013
Zmiany strukturalne a wzrost gospodarczy krajów Europy Środkowej
T Białowąs
Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 14 (5), 121-139, 2016
32016
Otwartość handlowa i dywersyfikacja eksportu a wzrost gospodarczy w latach 1995–2011
T Białowąs
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 47 (2), 17-26, 2013
32013
Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami w latach 1995-2007
T Białowąs
32009
Wpływ cen eksportowych na wartość i dynamikę handlu międzynarodowego w latach 2008–2015
T Białowąs
Studia i Prace WNEiZ US, 23-34, 2017
22017
Główne czynniki spadku dynamiki handlu międzynarodowego w latach 2008–2015
T Białowąs
International Business and Global Economy 36 (1), 114-127, 2017
22017
Inwestycje a wzrost gospodarczy Chin w latach 1980-2012
T Białowąs
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia 48 (2), 19-29, 2014
22014
Rola nakładów na B+ R w tworzeniu przewagi konkurencyjnej krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu towarami wysokich technologii
T Białowąs
Zarządzanie i finanse 11 (1), 2013
22013
Postęp technologiczny jako czynnik wzrostu znaczenia Chin w gospodarce światowej
T Białowąs
22012
Zmiany wydajności pracy a pozycja eksportowa Stanów Zjednoczonych i Niemiec w latach 1995-2010
T Białowąs
22012
Wymiana handlowa Stanów Zjednoczonych z Chinami w latach 1978-2008
T Białowąs
22010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20