Obserwuj
Agnieszka Alińska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym
A Alińska
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 2008
552008
Stabilność systemu finansowego instytucje, instrumenty, uwarunkowania
A Alińska, B Pietrzak
CeDeWu, Warszawa, 2012
452012
The importance of the public sector in sustainable development in Poland
A Alińska, BZ Filipiak, A Kosztowniak
Sustainability 10 (9), 3278, 2018
402018
Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej
A Alińska
Twigger, 2002
322002
Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania sektora bankowego
A Alińska
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego „Studia i Prace” 8 (4), 87-99, 2011
302011
Problem wykluczenia finansowego w Polsce
A Alińska
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 682, 9-22, 2011
182011
Współczesne finanse publiczne
A Alińska, B Woźniak
Difin, Warszawa, 2015
142015
Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny
A Alińska, B Pietrzak
Szkoła Główna Handlowa, 2011
132011
Problemy restrukturyzacji sektora bankowosci spoldzielczej w Polsce
A Alinska
Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki …, 1999
121999
Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej
B Samojlik
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006
82006
Czy stabilność systemu finansowego można uznać za dobro publiczne?
A Alińska, K Wasiak
Studia Ekonomiczne, 13-34, 2014
72014
Ocena wpływu rozmieszczenia instytucji wiejskich na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy
D Kołodziejczyk, A Alińska, M Gospodarowicz, A Wasilewski
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2006
72006
Alternatywne finanse
A Alińska
CeDeWu, 2019
62019
Finanse jednostek samorządu terytorialnego, w: Współczesne finanse publiczne, red
A Alińska, M Dworakowska
A. Alińska, B. Woźniak, Difin, Warszawa, 2015
62015
Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego
A Alińska
CeDeWu, 2011
62011
Zagadnienia produktywności, regionalnego zróżnicowania nakładów pracy i kredytowania produkcji rolniczej w świetle Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa
A Alińska, Z Floriańczyk, T Toczyński
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut …, 2008
62008
Inwestycje i kredyty w gospodarstwach chłopskich w latach 1996-2000
A Alińska
IERiGŻ, 2001
62001
Rola i pozycja sieci bezpieczeństwa finansowego w utrzymaniu stabilności systemu finansowego (w:) Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red
A Alińska
A. Alińska, CeDeWu, Warszawa, 24, 2012
52012
Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego
A Alińska
CeDeWu, 2012
52012
Europejska unia bankowa a szanse i zagrożenia dla rozwoju polskiego sektora bankowego
S Kasiewicz, L Kurkliński
Stabilność systemu finansowego instytucje, instrumenty, uwarunkowania, 2012
5*2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20