Janina Uszyńska-Jarmoc
Janina Uszyńska-Jarmoc
profesor UwB
Zweryfikowany adres z uwb.edu.pl
TytułCytowane przezRok
Twórcza aktywność dziecka: teoria-rzeczywistość-perspektywy rozwoju
J Uszyńska-Jarmoc
Trans Humana, 2003
562003
Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole
J Uszyńska-Jarmoc
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2007
352007
The conception of self in children's narratives
J Uszyńska‐Jarmoc*
Early Child Development and Care 174 (1), 81-97, 2004
172004
Self‐esteem and different forms of thinking in seven and nine year olds
J Uszyńska‐Jarmoc
Early Child Development and Care 177 (4), 337-348, 2007
152007
Different types of thinking of seven‐year‐old children and their achievements in school
J Uszyńska‐Jarmoc
Early Child Development and Care 175 (7-8), 671-680, 2005
122005
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej
J Uszyńska-Jarmoc, B Dudel, M Głoskowska-Sołdatow
Impuls”, Kraków-Białystok, 2013
82013
Komu sprzyja szkoła? Różnice w rozwoju kompetencji poznawczych i społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym
J Uszyńska-Jarmoc
Psychologia rozwojowa 13 (2), 2008
82008
Sposoby identyfikacji rozwojowego potencjału intelektualnego a modele stymulowania rozwoju uzdolnień dzieci we wczesnym dzieciństwie.[W:] W. Limont, J. Cieślikowska (red.)
J Uszyńska-Jarmoc
Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. Zdolności i stymulowanie ich …, 2005
72005
Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Praktyka edukacyjna
J Uszyńska-Jarmoc, K Nadachewicz
Wydawnictwo Akademickie „Żak", 2015
52015
The first schoolbook–the tool of reproducing culture by the child or the tool of child's participation in culture?
J Uszyńska-Jarmoc, M Żak
L1 Educational Studies in Language and Literature, 2014
52014
Sukcesy uczniów zdolnych. Fakty-narracje-interpretacje
J Uszyńska-Jarmoc, B Kunat, M Tarasiuk
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, 2014
52014
Czego nie wiemy o twórczości w szkole
J Uszyńska-Jarmoc
Obszary zdeformowane, ignorowane i/lub zaniedbane,„Chowanna 36 (1), 2011
52011
Uczenie się a zarobki–dziecięce rozumienie problemów ekonomicznych świata dorosłych
J Uszyńska-Jarmoc
Problemy Wczesnej Edukacji 12 (1 (32)), 7-26, 2016
42016
Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania
J Uszyńska-Jarmoc, M Bilewicz
Wydawnictwo Akademickie „Żak", 2015
32015
Creativity: The show must go on
M Karwowski, J Uszyńska-Jarmoc
Faculty of Pedagogy and Psychology, University of Bialystok, 2014
22014
Czego nie wiemy o twórczości w szkole? Obszary zdeformowane, ignorowane i/lub zaniedbane
J Uszyńska-Jarmoc
Chowanna 36 (1), 13-24, 2011
22011
Dziecięce rozumienie cyberprzestrzeni i zagrożeń z nią związanych
J Uszyńska-Jarmoc, A Naruszewicz
Problemy Wczesnej Edukacji 14 (2 (41)), 48-59, 2018
12018
Zdolny, ale jak?
J Uszyńska-Jarmoc, B Kunat, J Mantur
Białystok: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i Uniwersytet w …, 2015
12015
Poziom samooceny kompetencji metauczenia się i jej wymiarów a osiągnięcia szkolne uczniów klas pierwszych liceum.[Meta-learning skills self-assesment level and size vs …
J Uszyńska-Jarmoc
Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży. Teoria i badania.[Key abilities of …, 2015
12015
Rodzaje motywacji w procesie uczenia się przez całe życie–nowe perspektywy teoretyczne i metodologiczne
J Uszyńska-Jarmoc
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2011
12011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20