Follow
Maria Jarymowicz
Maria Jarymowicz
Unknown affiliation
Verified email at psych.uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The dominance of fear over hope in the life of individuals and collectives
M Jarymowicz, D Bar‐Tal
European Journal of Social Psychology 36 (3), 367-392, 2006
4182006
Psychologiczne podstawy podmiotowoĹ› ci: szkice teoretyczne, studia empiryczne
M Jarymowicz
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021
1392021
Self-we-others schemata and social identifications.
M Jarymowicz
Sage Publications, Inc, 1998
1121998
Tożsamość a odmienność kulturowa
P Boski, M Jarymowicz, H Malewska-Peyre
Instytut Psychologii PAN, 1992
991992
Toward a human emotions taxonomy (based on their automatic vs. reflective origin)
MT Jarymowicz, KK Imbir
Emotion Review 7 (2), 183-188, 2015
962015
Próba taksonomii ludzkich emocji
M Jarymowicz, K Imbir
Przegląd psychologiczny 53 (4), 439-461, 2010
742010
Psychologia tożsamości
M Jarymowicz
W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki 3, 107-125, 2000
672000
Poczucie własnej tożsamości–źródła, funkcje regulacyjne
M Jarymowicz, T Szustrowa
Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, 439-473, 1980
50*1980
Asymmetry in the estimation of interpersonal distance and identity affirmation
JP Codol, M Jarymowicz, M Kaminska‐Feldman, A Szuster‐Zbrojewicz
European Journal of Social Psychology 19 (1), 11-22, 1989
471989
The effect of automatic vs. Refl ective emotions on cognitive control in antisaccade tasks and the emotional stroop test
KK Imbir, MT Jarymowicz
Polish Psychological Bulletin 44 (2), 137-146, 2013
432013
Tożsamość jako efekt rozpoznawania siebie wśród swoich i obcych
M Jarymowicz
Eksperymentalne badania nad procesem różnicowania Ja—My—Inni”. W: BOSKI …, 1992
411992
Self, we, and other (s): Schemata, distinctiveness, and altruism
M Jarymowicz
Embracing the other: Philosophical, psychological, and historical …, 1992
401992
Spostrzeganie własnej indywidualności: percepcja i atrakcyjność odrębności własnej osoby od innych ludzi
M Jarymowicz
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984
391984
Modyfikowanie wyobrażeń dotyczących" ja" dla zwiększenia gotowości do zachowań prospołecznych
M Jarymowicz
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979
371979
Studia nad sprostrzeganiem relacji" ja-inni": tožsamošč, indywiduacja, przynaleznošč
M Jarymowicz
Ossolineum, 1988
361988
Pomiędzy afektem a intelektem: poszukiwania empiryczne
M Jarymowicz
Wydaw. Instytutu Psychologii PAN, 2001
342001
Próba konceptualizacji pojęcia" tożsamość": spostrzegana odrębność JA—INNI jako atrybut własnej tożsamości.
M Jarymowicz
Przegląd Psychologiczny, 1989
341989
Tożsamość i współzależność
JŁ Grzelak, M Jarymowicz
Psychologia. Podręcznik akademicki 3, 107-146, 2000
322000
Origin of emotion effects on ERP correlates of emotional word processing: the emotion duality approach
KK Imbir, MT Jarymowicz, T Spustek, R Kuś, J Żygierewicz
PLoS One 10 (5), e0126129, 2015
302015
(At least) two factors moderate the relationship between implicit and explicit attitudes
BA Nosek, MR Banaji
PsyArXiv, 2002
302002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20