Follow
Maria Jarymowicz
Maria Jarymowicz
Unknown affiliation
Verified email at psych.uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The dominance of fear over hope in the life of individuals and collectives
M Jarymowicz, D Bar‐Tal
European Journal of Social Psychology 36 (3), 367-392, 2006
3842006
Psychologiczne podstawy podmiotowoĹ› ci: szkice teoretyczne, studia empiryczne
M Jarymowicz
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021
1282021
Self-we-others schemata and social identifications.
M Jarymowicz
Sage Publications, Inc, 1998
1121998
Tożsamość a odmienność kulturowa
P Boski, M Jarymowicz, H Malewska-Peyre
Instytut Psychologii PAN, 1992
881992
Toward a human emotions taxonomy (based on their automatic vs. reflective origin)
MT Jarymowicz, KK Imbir
Emotion Review 7 (2), 183-188, 2015
832015
Próba taksonomii ludzkich emocji
M Jarymowicz, K Imbir
Przegląd psychologiczny 53 (4), 439-461, 2010
652010
Psychologia tożsamości
M Jarymowicz
W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki 3, 107-125, 2000
642000
Asymmetry in the estimation of interpersonal distance and identity affirmation
JP Codol, M Jarymowicz, M Kaminska‐Feldman, A Szuster‐Zbrojewicz
European Journal of Social Psychology 19 (1), 11-22, 1989
471989
Poczucie własnej tożsamości–źródła, funkcje regulacyjne
M Jarymowicz, T Szustrowa
Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, 439-473, 1980
43*1980
The effect of automatic vs. Refl ective emotions on cognitive control in antisaccade tasks and the emotional stroop test
KK Imbir, MT Jarymowicz
Polish Psychological Bulletin 44 (2), 137-146, 2013
422013
Tożsamość jako efekt rozpoznawania siebie wśród swoich i obcych
M Jarymowicz
Eksperymentalne badania nad procesem różnicowania Ja—My—Inni”. W: BOSKI …, 1992
391992
Self, we, and other (s): Schemata, distinctiveness, and altruism
M Jarymowicz
Embracing the other: Philosophical, psychological, and historical …, 1992
371992
Spostrzeganie własnej indywidualności: percepcja i atrakcyjność odrębności własnej osoby od innych ludzi
M Jarymowicz
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984
371984
Modyfikowanie wyobrażeń dotyczących" ja" dla zwiększenia gotowości do zachowań prospołecznych
M Jarymowicz
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979
331979
Studia nad sprostrzeganiem relacji" ja-inni": tožsamošč, indywiduacja, przynaleznošč
M Jarymowicz
Ossolineum, 1988
321988
Próba konceptualizacji pojęcia" tożsamość": spostrzegana odrębność JA—INNI jako atrybut własnej tożsamości.
M Jarymowicz
Przegląd Psychologiczny, 1989
311989
(At least) two factors moderate the relationship between implicit and explicit attitudes
BA Nosek, MR Banaji
PsyArXiv, 2002
302002
Pomiędzy afektem a intelektem: poszukiwania empiryczne
M Jarymowicz
Wydaw. Instytutu Psychologii PAN, 2001
302001
Tożsamość i współzależność
JŁ Grzelak, M Jarymowicz
Psychologia. Podręcznik akademicki 3, 107-146, 2000
292000
Origin of emotion effects on ERP correlates of emotional word processing: the emotion duality approach
KK Imbir, MT Jarymowicz, T Spustek, R Kuś, J Żygierewicz
PLoS One 10 (5), e0126129, 2015
272015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20