Bartłomiej K. Krzych
Bartłomiej K. Krzych
Doktorant, Uniwersytet Rzeszowski
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Gdy nauka staje się grą…(De) konstruktywnie i krótko o pewnych (nieczystych) regułach świata akademii
BK Krzych
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017
62017
Historia, źródła i ceremonie solennej Mszy papieskiej według usus antiquior
BK Krzych
Christianitas 54, 178-212, 2013
42013
Ksiądz Augustyn Jakubisiak–słowo o zapomnianym polskim myślicielu i badaniach nad jego spuścizną
BK Krzych
Wschodni Rocznik Humanistyczny, 113-125, 2018
32018
Po co w ogóle to całe filozofowanie?
BK Krzych
Amor Fati 4 (4), 209-213, 2015
32015
Wstępny zestaw literatury źródłowej do badań nad liturgią papieską
BK Krzych
Liturgia Sacra 2, 333-347, 2011
32011
Mors et vita duello confixere mirando
A Fati
Amor Fati 2, 17-38, 2015
2*2015
Ksiądz Augustyn Jakubisiak–postać niezwykła. Tłumaczenie wspomnień José-Marie Boucheta wraz z komentarzem
BK Krzych
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
12018
Od ceremoniału papieskiego do ceremoniału biskupiego. Wpływ renesansowej Cappella Papale na liturgiczny rytm życia stolic biskupich
BK Krzych
Ruch Biblijny i Liturgiczny 73 (4), 293–308-293–308, 2020
2020
Liturgia jako auctoritas w myśli teologicznej św. Tomasza z Akwinu na przykładzie traktatu De Christo w Sumie teologii
BK Krzych
Wydawnictwo UNUM, 2020
2020
David W. Fagerberg, Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?, tłum. L. Bigaj, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2018 (Źródło i Szczyt, 5)
BK Krzych
Ruch Biblijny i Liturgiczny 72 (4), 377–383-377–383, 2019
2019
Dispute Over Logistic Between Jan Łukasiewicz and Augustyn Jakubisiak. Why Was it Important?
BK Krzych
Studia Humana 8 (2), 16-24, 2019
2019
Sollemnia Coronatio Summi Pontificis.„Ordines” mszy koronacyjnych papieży Jana XXIII i Pawła VI
BK Krzych
Ruch Biblijny i Liturgiczny 72 (1), 17–64-17–64, 2019
2019
John C. Lennox, Czy nauka pogrzebała Boga? Zderzenie światopoglądów, tłum. G. Gomola, A. Gomola, W drodze, Poznań 2018, ss. 448, ISBN 978-83-7906-181-5.
BK Krzych
Seminare. Poszukiwania naukowe 40 (2), 251-253, 2019
2019
Recenzja
BK Krzych
Liturgia Sacra 25 (53), 317-320, 2019
2019
Sollemnia Coronatio Summi Pontificis. The “Ordines” of the Coronation Masses of Popes John XXIII and Paul VI
BK Krzych
Ruch Biblijny i Liturgiczny 72 (1), 17-64, 2019
2019
Nauka i teologia. Oblicza dialogu (rev.), Dominique Lambert, Ryzykowne spotkanie teologii z nauką, tłum. Paloma Korycińska, Kraków: Copernicus Center Press 2018, ss. 268.
BK Krzych
Łódzkie Studia Teologiczne 28 (1), 233-239, 2019
2019
Andrzej Niemczuk, Filozofia praktyczna. Studia i szkice, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 342 Być wolnym i żyć szczęśliwie. Filozoficzna analiza praktyki życia codziennego
BK Krzych
UR Journal of Humanities and Social Sciences 7 (2), 136-142, 2018
2018
Ksiądz Augustyn Jakubisiak–„rdzennie polski myśliciel”(?)
BK Krzych
Filozofia 15, 207-225, 2018
2018
WCIELENIE LOGOSU ŹRÓDŁEM SYNERGII TEOLOGII I NAUKI
BK Krzych
Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej, 199-216, 2018
2018
Karl Jaspers,„Idea uniwersytetu”, przeł. W. Kunicki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2017, ss. 191. Bogusław Śliwerski,„Turystyka habilitacyjna Polaków na Słowację w latach …
BK Krzych
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20