Jan Burnewicz
Jan Burnewicz
Profesor ekonomii, Uniwersytet Gdański
Verified email at ug.gda.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ekonomika transportu
W Grzywacz, J Burnewicz
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989
1271989
Sektor samochodowy Unii Europejskiej
J Burnewicz
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005
702005
Ekonomika transportu
J Burnewicz
Uniw. Gdański, 1986
461986
Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych
J Burnewicz
Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2010
372010
Polski rynek usług transportowych: funkcjonowanie, przemiany, rozwój
D Rucińska
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
302012
Ekonomika transportu: praca zbiorowa
A Piskozub
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1979
301979
Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu
J Burnewicz
Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Sopot, 2007
232007
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce
J Burnewicz, K Szałucki
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003
232003
Innovative perspective of transport and logistics
J Burnewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
202009
Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza
J Burnewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
182011
„Prognozy popytu na transport w Polsce do roku 2020 i 2030 (rok bazowy 2010)”; załącznik nr 2 do „Strategii rozwoju transportu”
J Burnewicz
Ministerstwo Infrastruktury, 2012
142012
Europejska polityka transportowa
J Burnewicz, K Wojewódzka-Król
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1993
141993
Nowoczesna wizja transportu i jej potencjalny wpływ na zagospodarowanie przestrzenne
J Burnewicz
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 122, 2008
132008
Prognoza zapotrzebowania na usługi transportowe w Polsce do 2020 roku
J Burnewicz
Przegląd Komunikacyjny 44 (12), 17-26, 2005
132005
Prognoza zapotrzebowania na transport w Polsce do 2013 i 2020 roku
J Burnewicz
Uniwersytet Gdański, Sopot, 2004
122004
Międzynarodowe rynki transportowe
J Burnewicz
Uniwersytet Gdański, Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych, Sopot, 2004
112004
Perspektywa innowacyjna transportu i logistyki
J Burnewicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 603, 51-63, 2010
102010
Prognozy rozwoju transportu w Polsce do roku 2030
J Burnewicz
Gdańsk (ekspertyza dla Ministerstwa Infrastruktury), 2010
92010
Transport in economies in transition
J Burnewicz, M Bak
Analytical Transport Economics,[J. Polak, A. Heertje, Eds.], Edward Elgar …, 2000
82000
Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju ekonomicznego
J Burnewicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 7-54, 2014
72014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20