Jan Burnewicz
Jan Burnewicz
Profesor ekonomii, Uniwersytet Gdański
Verified email at ug.gda.pl
TitleCited byYear
Ekonomika transportu
W Grzywacz, J Burnewicz
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1989
1221989
Sektor samochodowy Unii Europejskiej
J Burnewicz
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005
682005
Ekonomika transportu
J Burnewicz
Uniw. Gdański, 1986
451986
Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element intensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych
J Burnewicz
Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2010
342010
Ekonomika transportu: praca zbiorowa
A Piskozub
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1979
311979
Polski rynek usług transportowych
D Rucińska
Funkcjonowanie, przemiany, rozwój. PWE, Warszawa, 2012
292012
Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu
J Burnewicz
Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Sopot, 2007
242007
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce
J Burnewicz, K Szałucki
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2003
232003
Innovative perspective of transport and logistics
P BORKOWSKI
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
192009
Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza
J Burnewicz
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011
182011
„Prognozy popytu na transport w Polsce do roku 2020 i 2030 (rok bazowy 2010)”; załącznik nr 2 do „Strategii rozwoju transportu”
J Burnewicz
Ministerstwo Infrastruktury, 2012
142012
Europejska polityka transportowa
J Burnewicz, K Wojewódzka-Król
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1993
131993
Prognoza zapotrzebowania na usługi transportowe w Polsce do 2020 roku
J Burnewicz
Przegląd Komunikacyjny 44 (12), 17-26, 2005
122005
Prognoza zapotrzebowania na transport w Polsce do 2013 i 2020 roku
J Burnewicz
Uniwersytet Gdański, Sopot, 2004
122004
Międzynarodowe rynki transportowe
J Burnewicz
Uniwersytet Gdański, Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych, Sopot, 2004
112004
Perspektywa innowacyjna transportu i logistyki
J Burnewicz
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 603, 51-63, 2010
102010
Nowoczesna wizja transportu i jej potencjalny wpływ na zagospodarowanie przestrzenne
J Burnewicz
Studia. Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 122, 2008
102008
Prognozy rozwoju transportu w Polsce do roku 2030
J Burnewicz
Gdańsk, październik, 2010
92010
Transport in economies in transition
J Burnewicz, M Bak
Analytical Transport Economics,[J. Polak, A. Heertje, Eds.], Edward Elgar …, 2000
82000
Strategia rozwoju transportu Polski do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)
J Burnewicz
Europejski Kongres Finansowy, Sopot 23, 25, 2012
72012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20