Zbigniew Jakielaszek
Zbigniew Jakielaszek
ITWL, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Zweryfikowany adres z itwl.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
35 GHz FMCW drone detection system
J Drozdowicz, M Wielgo, P Samczynski, K Kulpa, J Krzonkalla, ...
2016 17th International Radar Symposium (IRS), 1-4, 2016
772016
Badania dyfuzyjności cieplnej past termoprzewodządzych metodą wymuszenia okresowego
A Panas, M Nowakowski, Z Jakielaszek, P Tkaczyk
Modelowanie inżynierskie 10 (41), 315-322, 2011
52011
Evaluation of numerical modelling application for the crash test planning of the catastrophic Flight Data Recorder
Z Jakielaszek, AJ Panas, M Nowakowski, T Klemba, B Fikus
Journal of Marine Engineering & Technology 16 (4), 319-325, 2017
42017
Doświadczalne określenie parametrów testu zderzeniowego rejestratora katastroficznego
Z Jakielaszek, M Białecki, M Bryl, AJ Panas, M Nowakowski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
32017
Selected characteristics of the electric propulsion system of aircraft as found out from the ground-based laboratory tests
Z Jakielaszek, M Nowakowski
Journal of KONES 21, 2014
32014
Analiza przebiegu testu zderzeniowego kasety ochronnej
Z Jakielaszek, A Panas, M Nowakowski, M Białecki, M Bryl, T Klemba
Mechanika w Lotnictwie ML-XVIII 2018 tom 1, 155-168, 2018
22018
Testy zderzeniowe kasety ochronnej systemu rejestracji parametrów lotu S2-3A
Z Jakielaszek, AJ Panas, M Nowakowski, G Kowaleczko
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
22017
Błędy skrośne w pomiarach parametrów ruchu statku powietrznego i możliwości ich korekcji
A Szelmanowski, Z Jakielaszek
Pomiary Automatyka Kontrola 53, 2007
12007
Studying the strength of an S2-3a flight data recording system flight recorder
Z Jakielaszek, M Nowakowski
Mechanik 93 (4), 6-12, 2020
2020
Selected aspects of implementing the requirements of WGS-84 standard in land navigation for precise determination of a railway vehicle route
J Lewitowicz, S Michalak, A Szelmanowski, K Sajda, Z Jakielaszek, ...
2019 European Navigation Conference (ENC), 1-10, 2019
2019
Recording the braking process of a catastrophic flight data recorder protection cassette during a crash test
Z Jakielaszek, A Panas, M Nowakowski, M Białecki, M Bryl, K Maciuszak, ...
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 20 (1-2), 66-73, 2019
2019
Computer-based method for the technical condition evaluation of the Cardan inertial navigation system for the highly maneuverable aircraft
A Szelmanowski, M Nowakowski, Z Jakielaszek, P Rogala
AUTOBUSY–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 20 (1-2), 344-351, 2019
2019
Komputerowa metoda oceny stanu technicznego kardanowego systemu nawigacji inercjalnej dla wysokomanewrowego samolotu wojskowego
A Szelmanowski, M Nowakowski, Z Jakielaszek, P Rogala
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 20, 2019
2019
Rejestracja procesu hamowania kasety ochronnej rejestratora katastroficznego podczas testu zderzeniowego
Z Jakielaszek, AJ Panas, M Nowakowski, M Białecki, M Bryl, ...
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 20, 2019
2019
Miniaturized Flight Data Recorder for Unmanned Aerial Vehicles and Ultralight Aircrafts
P Kordowski, Z Jakielaszek, M Nowakowski, A Panas
2018 5th IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace …, 2018
2018
Testing the catastrophic recorder resistance against the impact of catastrophic factors
Z Jakielaszek, G Kowaleczko, AJ Panas, M Nowakowski
Journal of KONBiN 43 (1), 179, 2017
2017
IN-FLIGHT TESTING OF THE SUSCEPTIBILITY TO ICING OF THE INDUCTION SYSTEM OF THE ROTAX 582 ENGINE
R Chachurski, Z Jakielaszek, AJ Panas
Journal of KONES Powertrain and Transport 23 (4), 2016
2016
Zasobnik badawczy ZYGMUNT-M-realizacja techniczna (Projekt NCBiR nr PBS1/A9/15/2012)
M Mordzonek, M Bryl, S Rymaszewski, Z Jakielaszek, M Białecki
Mechanika w Lotnictwie ML-XVII 2016, 23-32, 2016
2016
Badania w locie rzeczywistych obciążeń eksploatacyjnych w elementach struktury samolotu SU-22UM3K
M Nowakowski, Z Jakielaszek
TTS Technika Transportu Szynowego 22, 2015
2015
System do pomiaru obciążeń eksploatacyjnych w elementach struktury samolotu Su-22UM3K
M Nowakowski, Z Jakielaszek
Journal of KONBiN, 135--150, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20