Paweł Sudra
Paweł Sudra
Institute of Urban and Regional Development, Warsaw, Poland
Zweryfikowany adres z irmir.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Types of suburbs in post-socialist Poland and their potential for creating public spaces
D Mantey, P Sudra
Cities, 2018
212018
Zastosowanie wskaźników koncentracji przestrzennej w badaniu procesów urban sprawl*= Application of spatial concentration indicators in the studies of urban sprawl processes
P Sudra
Przegląd Geograficzny 88 (2), 247-272, 2016
162016
The problem of mismatch between the CORINE Land Cover data classification and the development of settlement in Poland
P Śleszyński, P Gibas, P Sudra
Remote Sensing 12 (14), 2253, 2020
122020
Usługi ekosystemowe na tle wybranych koncepcji ekologii miasta
P Sudra
Człowiek i środowisko 39 (1), 61-73, 2015
112015
Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych do celów planistycznych (na przykładzie usług WFS i WCS)
P Sudra
Człowiek i Środowisko 1 (36), 2012
102012
Ecosystem services in spatial planning
M Kowalczyk, P Sudra
Europa XXI 27, 5-18, 2014
82014
Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin według danych na koniec 2014 roku
P Śleszyński, P Sudra
Człowiek i Środowisko 40, 29-52, 2016
72016
Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego= Application of the …
P Śleszyński, P Sudra
Przegląd Geograficzny 91 (2), 61-80, 2019
52019
Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2014 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i …
P Śleszyński, M Andrzejewska, D Cerić, A Deręgowska, T Komornicki, ...
52015
Ewolucja kryteriów delimitacji wielkomiejskich układów osadniczych w Polsce [Evolution of the criteria for delimiting metropolitan settlement systems in Poland]
P Sudra
Przegląd Geograficzny 90 (2), 181-208, 2018
32018
INSPIRE-compliant web services: The case of Narew National Park, Poland
P Sudra
32010
Economic Consequences of Adopting Local Spatial Development Plans for the Spatial Management System: The Case of Poland
P Śleszyński, M Nowak, P Sudra, M Załęczna, M Blaszke
Land 10 (2), 112, 2021
22021
Ocena potencjału demograficznego wybranych gmin położonych w rejonie węzłów autostrady A2
P Sudra
Człowiek i Środowisko 39 (4), 2015
22015
INSPIRE-compliant web services
PW Sudra
Delft University of Technology, 2010
22010
Usługi ekosystemowe drzew i krzewów w Parku Praskim określone za pomocą modelu I-Tree Eco
M Jedraszko-Macukow, M Sitarski, HB Szczepanowska, P Sudra, ...
Człowiek i Środowisko 41 (2), 2018
12018
Wdrażanie wytycznych dyrektywy INSPIRE w zakresie publikacji danych planistycznych w internecie: przykład woj. opolskiego
W Kaminska, P Sudra
Człowiek i Środowisko 4 (36), 2012
12012
Serwis internetowy geoportal. gov. pl jako narzędzie wspomagające wspomagające warsztat urbanisty
P Sudra
Człowiek i Środowisko 4 (36), 2012
12012
Spatial dispersion and the concentration of buildings in an urban agglomeration–a typology proposal for the Warsaw Metropolitan Area
P Sudra
Environmental & Socio-economic Studies 8 (4), 81-96, 2020
2020
Struktura roślinna Parku Praskiego określona za pomocą modelu I-Tree Eco
M Sitarski, M Jedraszko-Macukow, P Sudra, N Carewicz
Człowiek i Środowisko 41 (3), 2018
2018
Elektrownie wiatrowe w opiniach mieszkańców wsi leżących w ich sąsiedztwie
W Siemiński, Z Bida-Wawryniuk, P Sudra
Człowiek i Środowisko 41 (3), 89-115, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20