Follow
Paweł Sudra
Paweł Sudra
SGGW - Warsaw University of Life Sciences
Verified email at sggw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Types of suburbs in post-socialist Poland and their potential for creating public spaces
D Mantey, P Sudra
Cities, 2018
662018
Economic Consequences of Adopting Local Spatial Development Plans for the Spatial Management System: The Case of Poland
P Śleszyński, M Nowak, P Sudra, M Załęczna, M Blaszke
Land 10 (2), 112, 2021
382021
The problem of mismatch between the CORINE Land Cover data classification and the development of settlement in Poland
P Śleszyński, P Gibas, P Sudra
Remote Sensing 12 (14), 2253, 2020
372020
Usługi ekosystemowe na tle wybranych koncepcji ekologii miasta
P Sudra
Człowiek i środowisko 39 (1), 61-73, 2015
242015
Zastosowanie wskaźników koncentracji przestrzennej w badaniu procesów urban sprawl*= Application of spatial concentration indicators in the studies of urban sprawl processes
P Sudra
Przegląd Geograficzny 88 (2), 247-272, 2016
232016
Spatial Chaos as a Result of War Damage and Post-War Transformations. Example of the Small Town of Węgorzewo
Ł Musiaka, P Sudra, T Spórna
Land 10 (541), 34, 2021
132021
Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gmin według danych na koniec 2014 roku
P Śleszyński, P Sudra
Człowiek i Środowisko 40, 29-52, 2016
132016
Ecosystem services in spatial planning
M Kowalczyk, P Sudra
Europa XXI 27, 5-18, 2014
132014
Możliwości wykorzystania danych pobieranych z usług geoinformacyjnych do celów planistycznych (na przykładzie usług WFS i WCS)
P Sudra
Człowiek i Środowisko 1 (36), 2012
102012
Ewolucja kryteriów delimitacji wielkomiejskich układów osadniczych w Polsce [Evolution of the criteria for delimiting metropolitan settlement systems in Poland]
P Sudra
Przegląd Geograficzny 90 (2), 181-208, 2018
92018
Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2014 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i …
P Śleszyński, M Andrzejewska, D Cerić, A Deręgowska, T Komornicki, ...
92015
Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego= Application of the …
P Śleszyński, P Sudra
Przegląd Geograficzny 91 (2), 61-80, 2019
72019
Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 r
P Śleszyński, A Deręgowska, Ł Kubiak, P Sudra, B Zielińska
Analysis of the conditions of planning works in communes in, 2014, 2014
72014
A comparative Assessment of Multi-source Generation of Digital Elevation Models for Fluvial landscapes characterization and monitoring
P Sudra, L Demarchi, G Wierzbicki, J Chormański
Remote Sensing 15 (7), 1949, 2023
62023
Analiza stanu i uwarunkowan prac planistycznych w gminach w 2017 roku
P Sleszynski, A Deregowska, Ł Kubiak, P Sudra, B Zielinska
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie …, 2018
62018
Spatial dispersion and the concentration of buildings in an urban agglomeration–a typology proposal for the Warsaw Metropolitan Area
P Sudra
Environmental & Socio-economic Studies 8 (4), 81-96, 2020
52020
Zieli nska, B
A Deregowska, Ł Kubiak, P Sudra
Analiza Stanu i Uwarunkowan Prac Planistycznych w Gminach w, 2017
52017
Rozpraszanie i koncentracja zabudowy na przykładzie aglomeracji warszawskiej po 1989 roku= Dispersion and concentration of built-up areas on the example of the Warsaw …
P Sudra
IGiPZ PAN, 2021
32021
INSPIRE-compliant web services
PW Sudra
Delft University of Technology, 2010
32010
INSPIRE-compliant web services: The case of Narew National Park, Poland
P Sudra
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20