Follow
Юлія Чорток, Yulija Chortok, Yu.Chortok, Yuliia Chortok, Yulija Chortok
Юлія Чорток, Yulija Chortok, Yu.Chortok, Yuliia Chortok, Yulija Chortok
Verified email at biem.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Экономика развития
ЛГ Мельник, АВ Кубатко, ИМ Бурлакова, ТА Васильева, АЛ Гавриленко, ...
Университетская книга, 2017
2942017
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)
ЛГ Мельник, БЛ Ковальов, ЮМ Завдовєва, ТВ Бабій, АС Ігнатченко, ...
Сумський державний університет, 2020
2102020
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ОВ Шкарупа, ...
Університетська книга, 2018
1812018
Економіка підприємств
ІО Мельник, ИО Мельник
Миколаївський національний аграрний університет, 2014
1642014
Studying Features of Vehicle Type Selection by Trade and Logistics Enterprise. Mechanism of economic regulation.–2019.–№ 3.–С. 73–82
OV Kubatko, YV Chortok, OS Honcharenko, RM Nechyporenko, ...
1562019
Сучасні тренди економічного розвитку: Досвід ЄС та практика України
ЛГ Мельник, ЮМ Завдовєва, ЄО Балацький, АО Бойко, ...
ПФ Видавництво “Університетська книга”, 2021
1162021
Ecological and Economic Evaluation of Transport System Functioning According To the Territory Sustainable Development
OB O. Lyulyov, Yu. Chortok, T. Pimonenko
International Journal of Ecology & Development™ 30 (3), 1-10, 2015
962015
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, ИА Галица, ...
Університетська книга, 2016
872016
Management of renewable energy innovative development in Ukrainian households: problems of financial support
I Sotnyk, I Shvets, L Momotiuk, Y Chortok
Маркетинг і менеджмент інновацій, 150-160, 2018
672018
Creating the Model of Balanced Business Development Based on Ecosystem Approach
N Skorobogatova
Technology Audit and Production Reserves 2 (4), 6-10, 2009
562009
The implementation of corporate social and environmental responsibility practices into competitive strategy of the company
N Hakobyan, A Khachatryan, N Vardanyan, Y Chortok, L Starchenko
Marketing and Management of Innovations, 42-51, 2019
402019
Формування організаційно-економічного механізму управління еколого орієнтованою регіональною логістичною системою
ЮВ Чорток, АО Родимченко
Економічний часопис-ХХІ, 60-63, 2014
36*2014
Гармонизация социально-экономического развития как магистральное направление повышения конкурентоспособности современного государства
СГ Емельянов, ИВ Минакова, ВВ Коварда, ЕИ Масалов, ЛГ Мельник, ...
АПЛИТ, 2011
312011
Formation of the mechanism of corporate social and environmental responsibility of the trading company
Y Chortok, A Yevdokymova, Y Serpeninova
Journal of environmental management and tourism 9 (5), 1011-1018, 2019
242019
Теоретические подходы к эколого-экономическому обоснованию дематериализации экономики
ЮВ Чорток, АС Гончаренко
ООО" Планета+", 2013
202013
Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку
ІО Макаренко, АВ Бондар, ОС Гончаренко, ЮВ Єльнікова, ...
Сумський державний університет, 2020
192020
Логістичні стратегії та логістичні процеси на торговельних підприємствах
ЮВ Чорток, ЮВ Чорток, АВ Євдокимов, АВ Евдокимов, АО Родимченко, ...
ПВНЗ Університет економіки і підприємництва; ПП Інститут економіки і…, 2012
17*2012
Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго-та ресурсозбереження національної економіки
ІМ Сотник, МІ Сотник, ЮО Мазін, ЮВ Чорток, ІІ Коблянська, ...
Сумський державний університет, 2017
162017
Формування еколого-економічного механізму управління логістичною системою торговельного підприємства
ЮВ Чорток
Видавництво СумДУ, 2010
16*2010
Екологічна стратегія логістичної діяльності торгових підприємств
ЮВ Чорток
Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки, 23, 2007
162007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20