Zbigniew Olczykowski
Zbigniew Olczykowski
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
Verified email at uthrad.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Implementation of new solutions of intelligent transport systems in railway transport in Poland
M Kornaszewski, M Chrzan, Z Olczykowski
International Conference on Transport Systems Telematics, 282-292, 2017
262017
Voltage fluctuations measurement–experiment in the industrial environment
A Bien, Z Hanzelka, M Hartman
Electrical Power Quality and Utilisation 7 (2), 2001
172001
Comparative tests of flickermeters
M Szlosek, M Piekarz, Z Hanzelka, A Bień, K Piątek, W Łoziak, ...
17th International Conference on Electricity Distribution Barcelona, 2003
162003
Wpływ dynamicznych zmian obciążenia trakcyjnego na parametry jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających podstacje
Z Olczykowski
Czasopismo Techniczne, Seria E (Elektrotechnika), Zeszyt 1, 2007
132007
Methods of voltage unbalance estimation in electric power networks
Z Olczykowski, A Wąsowski
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal 12 (2), 71-76, 2006
132006
Methods of determination of the voltage fluctuations and light flicker at simultaneous operation of three-phase arc furnaces
Z Olczykowski
Electrical Power Quality and Utilisation 9 (1), 47-58, 2003
132003
Estimating the Impact of Arc Furnaces on the Quality of Power in Supply Systems
Z Łukasik, Z Olczykowski
Energies 13 (6), 1-31, 2020
82020
Pomiary podstawowych parametrów jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem mierników wirtualnych
Z Olczykowski, J Wojciechowski
Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Elektryka 2, 2002
8*2002
Awarie systemu elektroenergetycznego zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania transportu samochodowego
J Kozyra, J Wojciechowski, Z Olczykowski
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (6), 365--367, 2016
72016
A case analysis of electrical energy recovery in public transport
K Kawałkowski, J Młyńczak, Z Olczykowski, J Wojciechowski
Scientific And Technical Conference Transport Systems Theory And Practice …, 2017
52017
The Smart Grid technology in Poland as a part of global electric power system
A Korczak, Z Olczykowski, J Wojciechowski
16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio …, 2016
4*2016
Information and IT systems in logistics
T Ciszewski, M Kornaszewski, Z Olczykowski
9th International Scientific Conference Globalisation-Social and Economic …, 2010
42010
Jakość i bezpieczeństwo zasilania serwerów
T Ciszewski, Z Olczykowski
Prace Naukowe PR Elektryka, 9, 2005
42005
The impact of blackouts on the economy and national security
Z. Olczykowski, Z. Łukasik
16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio …, 2016
3*2016
Wpływ warunków zasilania stalowni na wahania napięcia generowane przez urządzenia łukowe
Z Olczykowski
Logistyka, 2011
32011
Analiza pracy systemu zasilania trakcji w odniesieniu do odbiorców energii
J Wojciechowski, Z Olczykowski
Prace Naukowe Politechniki Radomskiej, Transport 2, 2004
3*2004
Zastosowanie układu FACTS typu SVC–Light do ograniczania migotania światła wywoływanego pracą pieca łukowego Elektryka Nr 1
J Kozyra, Z Olczykowski
Prace Naukowe Politechniki Radomskiej. Elektryka, 2003
32003
Specyfika systemu zasilania trakcji prądu stałego w odniesieniu do parametrów jakości energii elektrycznej. Prace Naukowe Politechniki Radomskiej
J Wojciechowski, Z Olczykowski
Transport, 2002
32002
Modeling of Voltage Fluctuations Generated by Arc Furnaces
Z Olczykowski
Applied Sciences 11 (7), 1-25, 2021
22021
Global responsibility for the quality of electricity
Z Olczykowski
17th International Scientific Conference Globalization and Its Socio …, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20