Mieczysław Kwaśniak
Mieczysław Kwaśniak
Verified email at pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Podstawy geodezyjnego wyznaczania przemieszczeń: pojęcia i elementy metodyki
W Prószyński, M Kwaśniak
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015
632015
Niezawodność sieci geodezyjnych
W Prószyński, M Kwaśniak
Oficyna Wydawnicza PW, 2002
422002
Effectiveness of chosen robust estimation methods compared to the level of network reliability
M Kwaśniak
Geodesy and Cartography 60 (1), 3-19, 2011
92011
Reliability of geodetic networks
W Prószyński, M Kwaśniak
Warsaw University of Technology, Warsaw, 2002
92002
Analytic tools for investigating the structure of network reliability measures with regard to observation correlations
W Prószyński, M Kwaśniak
Journal of Geodesy 92 (3), 321-332, 2018
32018
Identification of the reference base for horizontal displacements by “all-pairs method”
M Kwaśniak
Reports on Geodesy and Geoinformatics 98 (1), 72-84, 2015
32015
Badanie wpływu niezawodności wewnętrznej sieci geodezyjnej na efektywność wybranych podejść do wykrywania błędów grubych
M Kwaśniak
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Geodezja, 3--90, 2012
32012
Estimation of post-adjustment correlations between observations on the basis of their topological coexistence in the network
M Kwaśniak
Geodezja i Kartografia 57 (2), 45-60, 2008
32008
An attempt to determine the effect of increase of observation correlations on detectability and identifiability of a single gross error
W Prószyński, M Kwaśniak
Geodesy and Cartography 65 (2), 313--333, 2016
22016
The stochastic approach to coordinate transformation for the needs of engineering surveys
M Kwaśniak, W Prószyński
Geodezja i Kartografia 47 (3-4), 267-280, 1998
21998
Rola dokładności wyznaczania konwergencji wyrobisk w aspekcie zagospodarowania pustek poeksploatacyjnych w kopalniach soli [Role of accuracy in determining the convergence of …
I Jankowska, M Kwaśniak
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems, 2015
12015
Badanie tworzenia się niecki osiadania w okresie drążenia tuneli metra
E Waś
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych, 2013
12013
Reliability aspect of incomplete trigonometric networks
M Kwaśniak
Geodezja i Kartografia 58 (1), 49-65, 2009
12009
Algorithm of determining the coexistence levels of unknowns and thier binding functions in linear equation systems
M Kwaśniak
Reports on geodesy, 217-223, 2009
12009
The effect of observation correlations upon the basic characteristics of reliability matrix as oblique projection operator
W Prószyński, M Kwaśniak
Journal of Geodesy 93 (8), 1197-1206, 2019
2019
Teoria i praktyka testowania obserwacji w sieciach geodezyjnych
M Kwaśniak
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems, 2019
2019
Przykłady niezniekształcającego nawiązania sieci z zastosowaniem estymacji odpornej
M Kwaśniak, W Prószyński
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems, 2017
2017
Wpływ sposobu określenia błędu średniego obserwacji typowej na efektywność wykrywania błędów grubych przy użyciu testu poprawki standaryzowanej
M Kwaśniak
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems, 2015
2015
Identyfikacja bazy odniesienia dla przemieszczeń poziomych metodą" każdy z każdym"
M Kwaśniak
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems, 2014
2014
Badanie ugięć płyty mostu z wykorzystaniem pomiaru w trybie ATR
E Dobrzyńska
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowo-Kontrolnych, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20