Paweł Śwital
Paweł Śwital
Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Zweryfikowany adres z uthrad.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Gwarancje prawne udziału mieszkańców we współzarządzaniu gminą
P Śwital
52019
Systemy wyszukiwawcze w nauczaniu informatyki prawniczej w szkole wyższej
P Śwital
Labor et Educatio, 191-207, 2015
42015
Prawno-administracyjne ograniczenia podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
J KOSTRUBIEC, P SZCZĘŚNIAK, M ZDYB
Lublin, 2013
12013
Prawo miejscowe jako podstawa funkcjonowania lokalnej wspólnoty samorządowej
P Śwital
Samorząd Terytorialny, 28-37, 2019
2019
PRAWNE FORMY WŁĄCZENIA OBYWATELI W TWORZENIE AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
P Śwital
Civitas et Lex 24 (4), 19-31, 2019
2019
Prawne formy udziału obywateli w życiu publicznym - wybrane aspekty
Ś P.
2018
Konsultacje społeczne jako forma współuczestnictwa obywateli w działaniach administracji publicznej
Ś P.
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 16 (1 (4)), 97-106, 2018
2018
Prawne formy udziału obywateli w życiu publicznym
Ś P.
Prawa człowieka we współczesnym świecie. Zagadnienia wybrane 1, 157-165, 2018
2018
Wolność sumienia i wyzwania - wybrane aspekty prawne
P Śwital
600 lat parafii Zakrzew. Aspekty historyczne, kulturowe i prawne 1, 137-148, 2018
2018
Dysfunkcje w zakresie współdziałania obywateli na rzecz dobra wspólnoty samorządowej
Ś P.
Prawo administracyjne - wczoraj, dziś, jutro 1, 693-703, 2018
2018
Zwyczajowe działanie administracji samorządowej
Ś P.
Źródła prawa w samorządzie terytorialnym 1, 754-763, 2018
2018
Oświata jako dobro wspólne całego społeczeństwa
P Śwital
Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli 2017 (1), 87-102, 2017
2017
Idea udziału obywateli w sprawowaniu władzy publicznej w nauczaniu Jana Pawła II i Kościoła katolickiego - zagadnienia wybrane
P Śwital
Pamięć i zobowiązanie. W hołdzie wobec myśli Świętego Jana Pawła II 1, 151-164, 2017
2017
Dobro wspólne przy stanowieniu aktów prawa miejscowego przez mieszkańców gminy
P Śwital
Aksjologia prawa administracyjnego 1, 579-590, 2017
2017
Dostęp do informacji publicznej
P Śwital
Złożoność materialnego prawa administracyjnego 1, 2017
2017
Partycypacja społeczna w działaniach samorządu terytorialnego - aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne
P Głąbicka, Katarzyna, Śwital
2016
Udział mieszkańców w procesie planowania przestrzennego
P Śwital
Nieruchomości - aktualne problemy prawne 1, 159-170, 2016
2016
Udział mieszkańców w procesie planowania przestrzennego
P Śwital
Nieruchomości - aktualne problemy prawne 1, 159-170, 2016
2016
Promocja gminy jako element samorządowej polityki publicznej
Ś PAWEŁ
Wybrane administracyjnoprawne problemy realizacji polityk publicznych, 2016
2016
Współdziałanie na rzecz rozwoju lokalnego
Ś Paweł
Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym – aspekty prawne …, 2016
2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20