Adam Smyk
Adam Smyk
Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej
Zweryfikowany adres z itc.pw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Cooperation of a Steam Condenser with a Low-pressure Part of a Steam Turbine in Off-design Conditions
R Laskowski, A Smyk, J Lewandowski, A Rusowicz
American Journal of Energy Research 3 (1), 13-18, 2015
302015
Selecting the cooling water mass flow rate for a power plant under variable load with entropy generation rate minimization
R Laskowski, A Smyk, J Lewandowski, A Rusowicz, A Grzebielec
Energy 107, 725-733, 2016
292016
Determining the optimum inner diameter of condenser tubes based on thermodynamic objective functions and an economic analysis
R Laskowski, A Smyk, A Rusowicz, A Grzebielec
Entropy 18 (12), 444, 2016
232016
Analysis of the working conditions of a steam condenser using measurements and an approximation model
R Laskowski, A Smyk
Rynek Energii 110 (1), 110-115, 2014
112014
Możliwości dostarczania ciepła na potrzeby uzyskiwania chłodu na przykładzie doświadczeń warszawskich
Z Pietrzyk, P Skowroński, A Smyk
Mat. Konf.„Ciepło skojarzone, komfort zimą i latem–trójgeneracja …, 2005
102005
Aspekty możliwości dostarczania ciepła z warszawskiego systemu ciepłowniczego na potrzeby pozyskiwania chłodu w okresie letnim
A Smyk, S Sikora
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 30, 5-9, 1999
91999
Wpływ parametrów członu ciepłowniczego elektrociepłowni jądrowej na oszczędność paliwa w systemie paliwowo-energetycznym
A Smyk
The Institute of Heat Engineering, 1999
91999
Renowacja sieci preizolowanych
A Dwojak
Instal, 2016
82016
Czy w Polsce istnieje realna szansa na chłód z central zasilanych ciepłem systemowym
A Smyk, Z Pietrzyk
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 41 (11), 400-407, 2010
82010
The influence of thermodynamic parameters of a heat cogeneration system of the nuclear heat power plant on fuel saving in energy system
A Smyk
Warsaw University of Technologies, 1999
81999
Weryfikacja średnicy rurek skraplacza na podstawie minimalizacji generacji entropii
R Laskowski, A Rusowicz, A Smyk
Rynek Energii 1 (116), 71-75, 2015
72015
Verification of the condenser tubes diameter based on the minimization of entropy generation
R Laskowski, A Rusowicz, A Smyk
Rynek Energii 1 (116), 71-75, 2015
62015
Straty przenikania ciepła w sieci ciepłowniczej w różnych warunkach eksploatacyjnych
A Smyk, Z Pietrzyk
Rynek Energii, 46--51, 2012
52012
Własności cieplne izolacji ze sztywnych tworzyw porowatych-współczynnik przewodzenia ciepła oraz odporność termiczna
E Kręcielewska, K Abatorab, A Smyk
Instal, 4-8, 2011
52011
Wykorzystanie metody numerycznej MES oraz pomiarów strumienia ciepła do obliczania strat ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna …
Ł Falba, Z Pietrzyk, A Smyk, A Twarowski
Warszawa 12 (13.05), 2009
52009
Trigeneracja z wykorzystaniem ciepła sieciowego
A Smyk, Z Pietrzyk, S Sikora
Ciepłownictwo w Polsce i na świecie, 7-8, 2002
52002
Entropy generation in a condenser and related correlations
R Laskowski, M Jaworski, A Smyk
Archives of Thermodynamics, 27-48-27-48, 2015
42015
Analiza warunków pracy skraplacza energetycznego z wykorzystaniem pomiarów i modelu aproksymacyjnego
R Laskowski, A Smyk
Rynek Energii 1, 110, 2014
42014
Analiza możliwości zmniejszenia kosztów przesyłania i strat ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych tradycyjnych, podwójnych i giętkich
E Kręcielewska, A Łebek, A Smyk
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 42, 275-285, 2011
42011
Analiza możliwości zmniejszenia kosztów przesyłania i strat ciepła przez integrację rurociągów preizolowanych tradycyjnych, podwójnych i giętkich
E Kręcielewska, A Łebek, A Smyk
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 42, 275-285, 2011
42011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20