Marta Kuc-Czarnecka
Marta Kuc-Czarnecka
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Zweryfikowany adres z zie.pg.gda.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The implementation of synthetic variable for constructing the sandard of living measure in European Union countries
M Kuc
Oeconomia copernicana 3 (3), 5-19, 2012
152012
Social convergence in Nordic countries at regional level
M Kuc-Czerep
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 12 (1), 25-41, 2017
132017
Is the regional divergence a price for the international convergence? The case of Visegrad group
M Kuc
Journal of Competitiveness 9 (4), 50-65, 2017
122017
Wpływ sposobu definiowania macierzy wag przestrzennych na wynik porządkowania liniowego państw Unii Europejskiej pod wzglę-dem poziomu życia ludności
M Kuc-Czerep
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 163-170, 2015
82015
The use of taxonomy methods for clustering European Union countries due to the standard of living
M Kuc
Oeconomia Copernicana 3 (2), 5-24, 2012
62012
Analiza konwergencji społecznej metodami panelowymi
M Kuc
Collegium of Economic Analysis Annals, 197-208, 2014
52014
Standard of living in Poland at regional level-classification with Kohonen self-organizing maps
M Kuc-Czarnecka, A Sobiechowska-Ziegert
Foundation of the Cracow University of Economics, 2018
42018
The use of Markov chains in the social convergence analysis
M Kuc
Proceesings of the 9th Professor Aleksander Zelias International Conference …, 2015
42015
The implementation of the taxonomic spatial measure of development in the analysis of convergence in the standard of living
M Kuc
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 6 (309), 2014
42014
Quantitative storytelling in the making of a composite indicator
M Kuc-Czarnecka, SL Piano, A Saltelli
Social Indicators Research, 1-28, 2020
32020
The Taxonomy Spatial Measure of Development in the Standard of Living Analysis
M Kuc
Folia Oeconomica, 167-186, 2017
3*2017
Przemiany w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej
M Kuc
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
22016
Social convergence in the European Union
M Kuc
Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference …, 2014
22014
Rynek usług cloud computing–współczesne wyzwania, zagrożenia, trendy, perspektywy
ME Kuc, W Niemczyk
Zarządzanie i Finanse 3, 391-410, 2013
22013
Sensitivity analysis as a tool to optimise Human Development Index
M Kuc-Czarnecka
EQUILIBRIUM Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 14, 425-440, 2019
12019
KONWERGENCJA SPOŁECZNA W EUROPIE
M Kuc
Problemy gospodarki światowej, 247, 0
1*
Opitmalising Human Development Index with sensitivity analysis
M Kuc-Czarnecka
2019
Social Convergence in Nordic NUTS-3 Regions
M Kuc-Czarnecka
2017
Poziom życia w regionach państw nordyckich z uwzględnieniem zależności przestrzennych
M Kuc
PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 100-108, 2017
2017
Spatial differences in sustainable development components in Nordic regions
M Kuc
XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA IM. PROFESORA ALEKSANDRA ZELIASIA NA …, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20