Marta Kuc-Czarnecka
Marta Kuc-Czarnecka
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii
Zweryfikowany adres z zie.pg.gda.pl - Strona główna
TytułCytowane przezRok
The implementation of synthetic variable for constructing the sandard of living measure in European Union countries
M Kuc
Oeconomia copernicana 3 (3), 5-19, 2012
152012
Social convergence in Nordic countries at regional level
M Kuc-Czerep
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 12 (1), 25-41, 2017
112017
Is the regional divergence a price for the international convergence? The case of Visegrad group
M Kuc
Journal of Competitiveness 9 (4), 50-65, 2017
102017
Wpływ sposobu definiowania macierzy wag przestrzennych na wynik porządkowania liniowego państw Unii Europejskiej pod wzglę-dem poziomu życia ludności
M Kuc-Czerep
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 163-170, 2015
72015
Analiza konwergencji społecznej metodami panelowymi
M Kuc
Collegium of Economic Analysis Annals, 197-208, 2014
52014
The use of taxonomy methods for clustering European Union countries due to the standard of living
M Kuc
Oeconomia Copernicana 3 (2), 5-24, 2012
52012
The Taxonomy Spatial Measure of Development in the Standard of Living Analysis
M Kuc
Folia Oeconomica, 167-186, 2017
32017
The use of Markov chains in the social convergence analysis
M Kuc
Proceesings of the 9th Professor Aleksander Zelias International Conference …, 2015
32015
Przemiany w przestrzennym zróżnicowaniu poziomu życia ludności w państwach Unii Europejskiej
M Kuc
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
22016
The implementation of the taxonomic spatial measure of development in the analysis of convergence in the standard of living
M Kuc
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 6 (309), 2015
22015
Social convergence in the European Union
M Kuc
Proceedings of the 8th Professor Aleksander Zelias International Conference …, 2014
22014
Rynek usług cloud computing–współczesne wyzwania, zagrożenia, trendy, perspektywy
ME Kuc, W Niemczyk
Zarządzanie i Finanse 1 (1), 391-410, 2013
22013
KONWERGENCJA SPOŁECZNA W EUROPIE
M Kuc
Problemy gospodarki światowej, 247, 0
1*
Zur Rilke-Forschung in der frühen Nachkriegszeit anhand der Briefe von Dieter Bassermann an Helmut Wocke
E Białek, M Kuc
Orbis Linguarum, 575-598, 2018
2018
Analiza modelowa wpływu narzędzi fiskalnych na czas poświęcany dzieciom
W Dyba, K Flisikowski, M Klonowska-Matynia, ME Kuc, J Kudła, M Kłusek, ...
Acta Universitatis Lodziensis 327, 1, 2017
2017
Poziom życia w regionach państw nordyckich z uwzględnieniem zależności przestrzennych
M Kuc
PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 100-108, 2017
2017
Spatial differences in sustainable development components in Nordic regions
M Kuc
XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA IM. PROFESORA ALEKSANDRA ZELIASIA NA …, 2017
2017
SOCIAL CONVERGENCE IN NORDIC NUTS -3 REGIONS
M Kuc
9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY, 2017
2017
Konwergencja społeczna i ekonomiczna regionów państw nordyckich
M Kuc
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 41, 175 - 188, 2016
2016
Szukaj w Repozytorium W tej kolekcji
B Balci Izgi, M Baron, B Batóg, DJ Błaszczuk, M Chrzanowska, ...
Acta Universitatis Lodziensis 309, 6, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20