Follow
Wlodzimierz Aniol
Wlodzimierz Aniol
Professor, Institute of Social Policy, University of Warsaw
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Leksykon polityki społecznej
B Rysz-Kowalczyk
Oficyna Wydawn. ASPRA-JR, 2002
1662002
Paradoksy globalizacji
W Anioł
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2002
962002
Europejska polityka społeczna: podejście teoretyczne
W Anioł
Polityka Społeczna, 1-5, 2010
692010
Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku
W Anioł
Elipsa, 2013
602013
Europejska polityka społeczna: Implikacje dla Polski
W Anioł
Aspra-JR, 2003
402003
Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie
W Anioł
(No Title), 1992
341992
Geneza i rozwój procesu globalizacji
W Anioł
Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1989
331989
Polityka socjalna Unii Europejskiej
W Anioł
Wydawn. Sejmowe, 2003
312003
Państwo postsuwerenne? Rozproszenie władzy w środowisku międzynarodowym
W Anioł
Sprawy Międzynarodowe, 5-26, 2002
252002
Szlak Norden
W Anioł
Modernizacja po Skandynawsku. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2013
172013
Poland's migration and ethnic policies: European and German influences
W Anioł
Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce, 1996
171996
Deficyt demokratyczny w systemie globalnym
W Anioł
Studia Europejskie, 9-32, 2002
162002
Poland: returning to Europe
W Aniot, TA Byrnes, EA Iankova
na, 1997
161997
A social deficit. Poland in the face of developmental challenges in the 2010s
W Anioł
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 39-57, 2015
152015
Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako mikrokosmos polityki publicznej. Przypadek Warszawy
W Anioł
Studia z polityki publicznej 10 (2), 11-41, 2016
142016
KRYZYS FINANSOWY W EUROPIE—REPERKUSJE DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ
W Anioł
Polityka Społeczna 4 (38), 1-6, 2011
122011
Encyklopedia Unii Europejskiej
KA Wojtaszczyk, W Anioł, R Bieniada, K Cholawo-Sosnowska
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
122004
Państwo narodowe a proces globalizacji
E Okoń-Horodyńska
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2000
122000
Returning to Europe: Central Europe between internationalization and institutionalization
W Aniol, DS Brzica, TA Byrnes, Z Polackova, I Samson, F Zich
Tamed Power: Germany in Europe, Cornell University Press, Ithaca, NY and …, 1997
121997
Europejski fin de sičcle: przeobrażenia struktur międzynarodowych
W Anioł
Wydawnictwo Naukowe Scholar, 1996
11*1996
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20