Follow
Wlodzimierz Aniol
Wlodzimierz Aniol
Professor, Institute of Social Policy, University of Warsaw
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Leksykon polityki społecznej
B Rysz-Kowalczyk
Oficyna Wydawn. ASPRA-JR, 2002
1412002
Paradoksy globalizacji
W Anioł
Aspra-Jr, 2002
882002
Europejska polityka społeczna–podejście teoretyczne
W Anioł
Polityka Społeczna, 1-5, 2010
552010
Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku
W Anioł
Elipsa, 2013
462013
Europejska polityka społeczna: Implikacje dla Polski
W Anioł
Aspra-JR, 2003
382003
Polityka socjalna Unii Europejskiej
W Anioł
Wydawn. Sejmowe, 2003
312003
Geneza i rozwój procesu globalizacji
W Anioł
Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1989
301989
Państwo postsuwerenne? Rozproszenie władzy w środowisku międzynarodowym
W Anioł
Sprawy Międzynarodowe, 5-26, 2002
232002
Migracje międzynarodowe a bezpieczeństwo europejskie
W Anioł
Instytut Studiów Politycznych PAN, 1992
221992
A social deficit. Poland in the face of developmental challenges in the 2010s
W Anioł
Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, 39-57, 2015
162015
Poland's migration and ethnic policies: European and German influences
W Anioł
Friedrich Ebert Stiftung. Przedstawicielstwo w Polsce, 1996
161996
Deficyt demokratyczny w systemie globalnym
W Anioł
Studia Europejskie, 9-31, 2002
152002
Szlak Norden
W Anioł
Modernizacja po Skandynawsku. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2013
142013
Poland: returning to Europe
W Aniot, TA Byrnes, EA Iankova
na, 1997
141997
Kryzys finansowy w Europie–reperkusje dla polityki społecznej
W Anioł
Polityka Społeczna 4 (38), 1-6, 2011
132011
Returning to Europe: Central Europe between internationalization and institutionalization
W Aniol, D Brzica, TA Brynes, P Gedeon, H Jerabek, PJ Katzenstein, ...
Tamed Power: Germany in Europe, 195-250, 1997
131997
Kształtowanie przestrzeni miejskiej jako mikrokosmos polityki publicznej. Przypadek Warszawy
W Anioł
Studia z polityki publicznej 3 (2 (10)), 11-41, 2016
122016
Paʹnstwo narodowe a proces globalizacji: praca zbiorowa
E Okoń-Horodyńska
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2000
122000
Encyklopedia Unii Europejskiej
KA Wojtaszczyk, W Anioł, R Bieniada, K Cholawo-Sosnowska
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
102004
Bezład warszawski
W Anioł
O erozji i odnowie przestrzeni publicznych. Poznań: Elipsa, 2019
82019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20