Marek Hołowiecki
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce
A Drabek, EA Rozkosz, M Hołowiecki, E Kulczycki
122015
Wykorzystanie e-learningu jako formy kształcenia zdalnego na publicznych uczelniach wyższych w Polsce
M Hołowiecki
Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM, 2014
72014
How to identify peer-reviewed publications: Open-identity labels in scholarly book publishing
E Kulczycki, EA Rozkosz, TCE Engels, R Guns, M Hołowiecki, J Pölönen
PloS one 14 (3), e0214423, 2019
62019
Local use of metrics for the research assessment of academics: the case of Poland
E Kulczycki, EA Rozkosz, K Szadkowski, K Ciereszko, M Hołowiecki, ...
Journal of Higher Education Policy and Management, 1-19, 2020
2020
Overview of Peer Review Practices in the SSH
M Ochsner, N Kancewicz-Hoffman, M Hołowiecki, J Holm
ENRESSH, 2020
2020
Jak rozpoznać recenzowane publikacje–o etykietach z otwartymi danymi recenzentów w monografiach naukowych
E Kulczycki, EA Rozkosz, TCE Engels, R Guns, M Hołowiecki, J Pölönen, ...
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 183–217-183–217, 2019
2019
Analiza widoczności publikacji naukowych polskich humanistów w Internecie (Raport nr 4)
M Hołowiecki
Poznań: Scholarly Communication Research Group, 2017
2017
Raport z analizy bibliometrycznej.„Pamiętnik Literacki” i „Diametros–An Online Journal of Philosophy”
A Drabek, EA Rozkosz, M Hołowiecki, E Kulczycki
2016
Publishing research in international English-language academic journals
E Kulczycki, A Swatek, K Szadkowski, Z Taşkın, M Hołowiecki, J Krzeski, ...
Practices of peer review in the SSH I: A systematic review of peer review cri-teria
SE Hug, M Hołowiecki, L Ma, M Aeschbach, M Ochsner
Overview of Peer Review Practices 14, 61, 0
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–10