Marek Hołowiecki
Title
Cited by
Cited by
Year
Polski Współczynnik Wpływu a kultury cytowań w humanistyce
A Drabek, EA Rozkosz, M Hołowiecki, E Kulczycki
142015
How to identify peer-reviewed publications: Open-identity labels in scholarly book publishing
E Kulczycki, EA Rozkosz, TCE Engels, R Guns, M Hołowiecki, J Pölönen
Plos one 14 (3), e0214423, 2019
92019
Wykorzystanie e-learningu jako formy kształcenia zdalnego na publicznych uczelniach wyższych w Polsce
M Hołowiecki
Wydawnictwo Instytutu Filozofii UAM, 2014
92014
Analiza widoczności publikacji naukowych polskich humanistów w Internecie (Raport nr 4)
M Hołowiecki
Poznań: Scholarly Communication Research Group, 2017
12017
Citation patterns between impact-factor and questionable journals
E Kulczycki, M Hołowiecki, Z Taşkın, F Krawczyk
Scientometrics, 1-20, 2021
2021
Local use of metrics for the research assessment of academics: the case of Poland
E Kulczycki, EA Rozkosz, K Szadkowski, K Ciereszko, M Hołowiecki, ...
Journal of Higher Education Policy and Management 43 (4), 435-453, 2021
2021
Drapieżne czasopisma są legitymizowane przez artykuły w czasopismach z impact factor
E Kulczycki, M Hołowiecki, Z Taşkın, F Krawczyk
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83 (2), 59-82, 2021
2021
Understanding citation patterns between impact-factor and blacklisted journals
E Kulczycki, M Hołowiecki, Z Taskin, F Krawczyk
OSF Preprints, 2021
2021
Overview of Peer Review Practices in the SSH: ENRESSH Report of Work Group 1
M Ochsner, N Kancewicz-Hoffman, M Hołowiecki, J Holm
ETH Zurich, 2020
2020
Jak rozpoznać recenzowane publikacje–o etykietach z otwartymi danymi recenzentów w monografiach naukowych
E Kulczycki, EA Rozkosz, TCE Engels, R Guns, M Hołowiecki, J Pölönen, ...
Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 183–217-183–217, 2019
2019
Analiza widoczności publikacji naukowych polskich humanistów w Internecie
M Hołowiecki
figshare, 2017
2017
Publishing research in international English-language academic journals
E Kulczycki, A Swatek, K Szadkowski, Z Taşkın, S Krawczyk, J Krzeski, ...
Work 2011, 2018-2021, 2017
2017
Raport z analizy bibliometrycznej.„Pamiętnik Literacki” i „Diametros–An Online Journal of Philosophy”
A Drabek, EA Rozkosz, M Hołowiecki, E Kulczycki
2016
Do impact-factor journals make blacklisted journals visible? A systematic citation study
E Kulczycki, M Hołowiecki, Z Taşkın, F Krawczyk
Overview of Peer Review Practices
M Hołowiecki, J Holm, RG Giménez-Toledo, SE Hug, ...
Practices of peer review in the SSH I: A systematic review of peer review cri-teria
SE Hug, M Hołowiecki, L Ma, M Aeschbach, M Ochsner
Overview of Peer Review Practices 14, 61, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16