Anna Sobieraj-Żłobińska
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Comparison of several vegetation indices calculated on the basis of a seasonal SPOT XS time series, and their suitability for land cover and agricultural crop identification
M Mróz, A Sobieraj
Technical sciences 7 (7), 39-66, 2004
722004
STUDIES ON THE USE OF TERRESTRIAL LASER SCANNING IN THE MAINTENANCE OF BUILDINGS BELONGING TO THE CULTURAL HERITAGE
M Bernat, A Janowski, S Rzepa, A Sobieraj, J Szulwic
462014
The OptD-multi method in LiDAR processing
W Błaszczak-Bąk, A Sobieraj-Żłobińska, M Kowalik
Measurement science and technology 28 (7), 075009, 2017
212017
Improving the quality of education through the implementation of the diplomas and group projects during engineering studies in cooperation with employers
A Janowski, A Jurkowska, M Przyborski, A Sobieraj, J Szulwic, ...
EDULEARN14 Proceedings, 1837-1843, 2014
132014
Proprietary software in technical higher education
A Janowski, A Sobieraj, J Szulwic, D Wróblewska
EDULEARN14: 6th International Conference on Education and New Learning …, 2014
102014
Methodology for processing of 3D multibeam sonar big data for comparative navigation
A Stateczny, W Błaszczak-Bąk, A Sobieraj-Żłobińska, W Motyl, ...
Remote Sensing 11 (19), 2245, 2019
62019
Reduction of measurement data before Digital Terrain Model generation vs. DTM generalisation
W Błaszczak-Bąk, M Poniewiera, A Sobieraj-Żłobińska, M Kowalik
Survey Review, 2018
62018
Modelling and computer animation of geodetic field work
B Wieczorek, A Sobieraj-Żłobińska, K Pająk
STEF92 TECHNOLOGY LTD, 1 ANDREY LYAPCHEV BLVD, 2014
62014
The Optimum Dataset method–examples of the application
W Błaszczak-Bąk, A Sobieraj-Żłobińska, B Wieczorek
E3S Web of Conferences 26, 00005, 2018
52018
Application of Regression Line to Obtain Specified Number of Points in Reduced Large Datasets
W Blaszczak-Bak, A Sobieraj
2016 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), 40-44, 2016
52016
Impact of optimization of ALS point cloud on classification
W Błaszczak-Bąk, A Sobieraj
Technical Sciences/University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 2013
32013
Opracowanie i zastosowanie map komputerowych na potrzeby wyceny nieruchomości
A Żarnowski, A Sobieraj
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 14 (1 Nieruchomości …, 2006
32006
Automatic Threat Detection for Historic Buildings in Dark Places Based on the Modified OptD Method
W Błaszczak-Bąk, C Suchocki, J Janicka, A Dumalski, R Duchnowski, ...
ISPRS International Journal of Geo-Information 9 (2), 123, 2020
22020
GIS and Water Resources
K Bruniecki, Z Gržetić, M Styblińska, A Chybicki, V Dadić, D Ivanković, ...
Croatian Information Technology Society, GIS Forum, 2015
22015
Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego do oceny stanu dróg w planowaniu transportu
W Błaszczak-Bąk, J Janicka, A Sobieraj
Logistyka, 2478-2486, 2015
22015
Geoinformation technologies in the identification of meandering section of the river, International Environmental Modelling and Software Society (uEMSs) 2012 International …
B Wieczorek, K Glinska-Lewczuk, A Sobieraj
International Environmental Modelling and Software Society (uEMSs) 2012 …, 2012
22012
Applying RANSAC algorithm for fitting scanning strips from airborne laser scanning
W Błaszczak-Bąk, J Janicka, A Sobieraj-Żłobińska
Civil and Environmental Engineering Reports 23 (4), 29-42, 2016
12016
INFLUENCE OF DATASETS DECREASED BY APPLYING REDUCTION AND GENERATION METHODS ON DIGITAL TERRAIN MODELS
W Błaszczak-Bąk, K Pająk, A Sobieraj
Acta Geodynamica et Geomaterialia 13 (4(184)), 361-366, 2016
12016
Problem jednoznacznej identyfikacji słupa energetycznego w procesie inwentaryzacji linii wysokiego napięcia metodą lotniczego skaningu laserowego
W Błaszczak-Bąk, J Janicka, K Pająk, A Sobieraj
Przegląd Geodezyjny 87 (4), 7--10, 2015
12015
Porównanie wyników pomiarów mas ziemnych wykonanych metodą skaningu laserowego i GNSS w kontekście inwestycji komunikacyjnych
A Sobieraj, A Nowak, J Szulwic
Logistyka, 7956-7962, 2014
12014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20