Obserwuj
Małgorzata Kosiorek
Małgorzata Kosiorek
dr n. hum., Katedra Teorii Wychowania, Uniwersytet Łódzki
Zweryfikowany adres z now.uni.lodz.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Pedagogika autorytarna: geneza, modele, przemiany
M Kosiorek
Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2007
282007
Pedagogika autorytarna a podejście włączające w procesie kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
M Kosiorek
Przegląd Badań Edukacyjnych, 150, 2010
62010
Zaangażowanie społeczne nauczycieli w obliczu kultury nieufności
M Kosiorek
Przegląd Pedagogiczny, 48-57, 2020
42020
Uczniowie Imigranci–wyzwanie dla narodowej edukacji w perspektywie doświadczeń z projektu ‘Portfolio of Integration’(POI)
W Baranowska, M Kosiorek
Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 1 (18), 233-248, 2014
42014
Związek autorytetu z władzą
M Kosiorek
Kwartalnik PERSPEKTYWY EDUKACYJNO-SPOŁECZNE Numer 01/2014, 11, 2014
42014
Instrumentalizacja myślenia. O iluzji refleksyjności w kształceniu nauczycieli
RG M. Kosiorek
Kwartalnik Pedagogiczny 66 (3(261)), 103-123, 2021
3*2021
Sytuacja dzieci imigrantów w świetle polskiej polityki oświatowej
M Kosiorek
Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości, red. W. Welskop, 69-76, 2014
32014
Dom pomocy społecznej jako instytucja totalna
M Kosiorek
Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki …, 2012
32012
Mutual Learning Community: Teachers’ Opinions on Their Learning Possibilities in Schools Implementing International Programmes
M Rojek, J Leek, M Kosiorek, G Dobińska
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2023
22023
(Un) Sustainable Development in Poland’s Teacher Education Programme: Experiences from a Post-communist Country
MK Joanna Leek, Renata Góralska
Engagement with Sustainable Development in Higher Education 1, 39-50, 2022
2*2022
Pedagogiczno-społeczne konteksty bierności obywatelskiej w III RP
M Kosiorek
Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowości i autonomii …, 2020
2*2020
Partycypacyjny potencjał terenowych rad oświatowych w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego
M Kosiorek
Studia Edukacyjne, 61-73, 2020
22020
Od paradygmatu wychowania adaptacyjnego do podmiotowego
M Kosiorek
Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku 3, 0
2
The (un) presence of emotions in teacher education. A critical analysis of the academic curriculum discourse in Poland
R Góralska, M Kosiorek
Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review) 2 (35), 2021
12021
Civic Councils for Education. Critical discourse analysis
M Kosiorek
Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 2020
12020
Terenowe rady oświatowe w procesie uspołecznienia edukacji szkolnej
M Kosiorek
Rocznik Pedagogiczny 41, 81-91, 2018
12018
Professional teacher’s functions in the eye of the neoliberal ideology of education
M Kosiorek, M Podkówka-Wawrzonek
Perspektywy Edukacyjno-Społeczne 5, 14-18, 2015
12015
Istota wychowania i kształcenia w pedagogice antyautorytarnej.
M Kosiorek
Rocznik Edukacji Alternatywnej, 2003
12003
„CAS to jest najtrudniejszy i najłatwiejszy przedmiot w szkole”–doświadczenia nauczycieli w programie matury międzynarodowej IB. Perspektywa interakcyjna
M Kosiorek, G Dobińska
Edukacja Międzykulturowa 24 (1), 149-161, 2024
2024
W KIERUNKU INKLUZJI UNIWERSYTECKIEJ, CZYLI KSZTAŁTOWANIE SIĘ AKADEMICKIEGO HABITUSU W POLU SZKÓŁ REALIZUJĄCYCH PROGRAM MATURY MIĘDZYNARODOWEJ
G Dobińska, M Kosiorek
Niepełnosprawność i Rehabilitacja 92 (4), 118-129, 2023
2023
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20