Obserwuj
Marek Pauka
Marek Pauka
The Wroclaw University of Economics and Business
Zweryfikowany adres z ue.wroc.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Impression management in letters to shareholders: Evidence from Poland
D Hadro, KM Klimczak, M Pauka
Accounting in Europe 14 (3), 305-330, 2017
422017
Dywidendy inicjalne jako sygnały o przyszłych wynikach na przykładzie spółek z GPW w Warszawie
B Brycz, M Pauka
Journal of Management and Finance, 19-29, 2013
142013
Nadmierny optymizm w listach do akcjonariuszy wybranych spółek GPW w Warszawie
D Fijałkowska, KM Klimczak, M Pauka
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 1 (74/2015), 35-45, 2015
92015
Zastosowanie kowenantów w warunkach emisji obligacji-badania empiryczne wśród emitentów z branży developerskiej w Polsce
M Pauka, N Śmieja
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013
92013
Analiza polityki dywidend w polskich przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
B Brycz, M Pauka
Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 31-50, 2013
82013
Analiza kowenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej
MP Natalia Śmieja
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia, ISSN 0459 …, 2013
82013
Analiza jakości sprawozdań okresowych spółek notowanych na NewConnect
M Pauka, M Muszyński, D Fijałkowska
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 1 (2), 343-352, 2011
82011
Management’s choice of tone in letters to shareholders: sincerity, bias and incentives: La elección del tono de la dirección en las cartas a los accionistas: sinceridad, sesgo …
D Hadro, KM Klimczak, M Pauka
Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review 24 (2), 202-219, 2021
72021
IPO success of high-technology companies
K Prędkiewicz, M Pauka, P Prędkiewicz
European Research Studies Journal 24 (3B), 2021
72021
Jakość raportów finansowych a zmiana rynku notowań z NewConnect na rynek regulowany
D Hadro, M Pauka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016
72016
Structure and restrictiveness of financial covenants in bond contracts on Catalyst
B Brycz, M Pauka, N Śmieja
Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Rynek kapitałowy …, 2015
72015
Znaczenie kowenantów na rynku obligacji korporacyjnych w teorii i w badaniach empirycznych – przegląd literatury
B Brycz, M Pauka, N Śmieja
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 1 (nr 74), 23–34, 2015
62015
Zjawisko underpricingu na rynku NewConnect
D Fijałkowska, M Muszyński, M Pauka
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013
62013
Performance Signalling of Dividend Policy on the NewConnect Market
M Pauka, M Żyła
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H–Oeconomia 51 (6 …, 2018
5*2018
Reakcje cenowe w debiucie na NewConnect. Znaczenie asymetrii informacji
D Hadro, M Pauka
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2018
52018
Impression management in letters to shareholders: evidence from Poland. Accounting in Europe, 14 (3), 305–330
D Hadro, KM Klimczak, M Pauka
52017
Ocena polityki wypłaty dywidend z wykorzystaniem rachunku przepływów pieniężnych – badania empiryczne
B Brycz, M Pauka
Problemy Zarządzania 34 (4/2011), 32-40, 2011
52011
Zagadka dyskonta w wycenach zamkniętych funduszy inwestycyjnych z perspektywy inwestora
M Pauka, P Prędkiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 271, 127-140, 2012
42012
Analysis of cash flow statement
B Brycz, M Pauka
Financial Sciences 1 (10), 131-140, 2012
42012
Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst
B Brycz, M Pauka
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017
32017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20