Sep Jaroslaw
Sep Jaroslaw
Verified email at prz.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Dimples shape and distribution effect on characteristics of Stribeck curve
L Galda, P Pawlus, J Sep
Tribology International 42 (10), 1505-1512, 2009
1712009
Tribological characteristics of one-process and two-process cylinder liner honed surfaces under reciprocating sliding conditions
W Grabon, P Pawlus, J Sep
Tribology International 43 (10), 1882-1892, 2010
762010
The effect of oil pockets shape and distribution on seizure resistance in lubricated sliding
L Galda, A Dzierwa, J Sep, P Pawlus
Tribology Letters 37 (2), 301-311, 2010
392010
Techniki wspomagania zarządzania jakością
J Sęp, R Perłowski, A Pacana
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2010
382010
Experimental testing of journal bearings with two-component surface layer in the presence of an oil abrasive contaminant
J Sęp, A Kucaba-Piętal
Wear 249 (12), 1090-1095, 2001
362001
Metody i narzędzia zarządzania jakością
J Sęp, A Pacana
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2001
252001
The effect of helical groove geometry on journal abrasive wear
J Sep, P Pawlus, L Galda
Archives of Civil and Mechanical Engineering 13, 150-157, 2013
232013
The effect of dimples geometry in the sliding surface on the tribological properties under starved lubrication conditions
L Galda, J Sep, S Prucnal
Tribology International 99, 77-84, 2016
222016
ASSESSMENT MODEL OF CUTTING TOOL CONDITION FOR REAL-TIME SUPERVISION SYSTEM MODEL OCENY STANU NARZęDZIA SKRAWAJąCEGO DLA SYSTEMU NADZORU W CZASIE RZECZYWISTYM
E KozłowsKi, D MAzurKiEwicz, T ŻAbińsKi
EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOSC 21 (4), 679, 2019
202019
Koncepcja przemysł 4.0–ocena możliwości wdrożenia na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
D Stadnicka, W Zielecki, J Sęp
Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Zakopane, 2017
162017
Aircraft engine overhaul demand forecasting using ANN
P Kozik, J Sęp
Management and Production Engineering Review 3, 21-26, 2012
142012
Three-dimensional hydrodynamic analysis of a journal bearing with a two-component surface layer
J Sep
Tribology international 38 (2), 97-104, 2005
132005
The effect of surface topography on dry fretting in the gross slip regime
A Lenart, P Pawlus, A Dzierwa, J Sęp, K Dudek
Archives of Civil and Mechanical Engineering 17 (4), 894-904, 2017
122017
Możliwości aplikacyjne technologii Rapid Manufacturing w przemyśle lotniczym
J Sęp, G Budzik
Mechanik 88 (12CD2), 169--172, 2015
112015
The study on abrasive wear of grooved journal bearings
J Sep, L Tomczewski, L Galda, A Dzierwa
Wear 376, 54-62, 2017
102017
CNC milling tool head imbalance prediction using computational intelligence methods
T Żabiński, T Mączka, J Kluska, M Kusy, P Gierlak, R Hanus, S Prucnal, ...
International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing, 503-514, 2015
102015
Journal bearing with an intensive axial oil flow–experimental investigation
J SĘP
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance 43 (2), 21-29, 2008
92008
Preliminary evaluation of the application possibility of bearing journal with two component surface layer
J Sęp, W Zielecki
Tribologia 3, 280-532, 1995
91995
The oil film properties in journal bearings with non-typical geometry
J Sep
Rzeszow University of Technology, 2006
82006
Experimental investigation into surface texture effect on journal bearings performance
L Galda, J Sep, A Olszewski, T Zochowski
Tribology International 136, 372-384, 2019
62019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20