Obserwuj
Barbara Kożuch
Barbara Kożuch
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie publiczne: w teorii i praktyce polskich organizacji
B Kożuch
Warszawa: Placet, 2004
6212004
Nauka o organizacji
B Kożuch
Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2007
3102007
Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych [Dokument elektroniczny]
B Kożuch
Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
1112011
Factors of effective inter-organizational collaboration: a framework for public management
B Kożuch, K Sienkiewicz-Małyjurek
Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2016
632016
Usługi publiczne [Dokument elektroniczny]: organizacja i zarządzanie
B Kożuch, A Kożuch
Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
512011
The culture of collaboration: theoretical aspects
B Kożuch
Journal of intercultural management 1 (2), 2009
442009
Zarządzanie publiczne w zarysie
B Kożuch
Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003
442003
Zarządzanie publiczne jako dyscyplina naukowa
B Kożuch
Zarządzanie publiczne, 2005
402005
Ewolucja zarządzania organizacjami publicznymi
B Kożuch
Kraków: Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2006
332006
Z teorii i praktyki zarządzania publicznego
B Kożuch, T Markowski
Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2005
332005
Podstawy zarządzania organizacjami
B Kożuch, A Kożuch, B Plawgo
Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2005
312005
Inter-organisational coordination for sustainable local governance: Public safety management in Poland
B Kożuch, K Sienkiewicz-Małyjurek
Sustainability 8 (2), 123, 2016
282016
Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę,[w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu
S Sudoł, B Kożuch
Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2010
28*2010
Creating public trust: An organisational perspective
B Kożuch, Z Dobrowolski
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014
252014
Istota współczesnych usług publicznych
B Kożuch, A Kożuch
Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
252011
Zarządzanie: podstawowe zasady
B Kożuch
Wydaw. Akademickie, 2001
252001
Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy
B Kożuch
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000
252000
Obszary zarządzania publicznego
A Kożuch, B Kożuch, Ł Sułkowski, E Bogacz-Wojtanowska, ...
Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ, 2016
232016
Information sharing in complex systems: a case study on public safety management
B Kożuch, K Sienkiewicz-Małyjurek
Procedia-Social and Behavioral Sciences 213, 722-727, 2015
222015
System zarządzania bezpieczeństwem publicznym w ujęciu teorii złożoności. Opracowanie modelowe
K Sienkiewicz-Małyjurek, B Kożuch
BITP, 33-43, 2015
222015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20