Barbara Kożuch
Barbara Kożuch
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie publiczne: w teorii i praktyce polskich organizacji
B Kożuch
Warszawa: Placet, 2004
5972004
Nauka o organizacji
B Kożuch
Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2007
2842007
Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych [Dokument elektroniczny]
B Kożuch
Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
1052011
Specyficzne cechy organizacji publicznej
B Kożuch
Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2005
482005
Usługi publiczne [Dokument elektroniczny]: organizacja i zarządzanie
B Kożuch, A Kożuch
Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
462011
Factors of effective inter-organizational collaboration: a framework for public management
B Kożuch, K Sienkiewicz-Małyjurek
Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2016
442016
Zarządzanie publiczne w zarysie
B Kożuch
Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003
442003
The culture of collaboration. Theoretical aspects
B Kożuch
Journal of intercultural management 1 (2), 17-29, 2009
402009
Zarządzanie publiczne jako dyscyplina naukowa
B Kożuch
Zarządzanie publiczne, 2005
332005
Creating public trust: An organisational perspective
B Kożuch, Z Dobrowolski
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014
312014
Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę,[w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu
S Sudoł, B Kożuch
Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2010
31*2010
Podstawy zarządzania organizacjami
B Kożuch, A Kożuch, B Plawgo
Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2005
302005
Ewolucja zarządzania organizacjami publicznymi
B Kożuch
Kraków: Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2006
262006
System zarządzania bezpieczeństwem publicznym w ujęciu teorii złożoności. Opracowanie modelowe
K Sienkiewicz-Małyjurek, B Kożuch
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2015
242015
Zarządzanie: podstawowe zasady
B Kożuch
Wydaw. Akademickie, 2001
242001
Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy
B Kożuch
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000
242000
Inter-organisational coordination for sustainable local governance: Public safety management in Poland
B Kożuch, K Sienkiewicz-Małyjurek
Sustainability 8 (2), 123, 2016
222016
Nauka o organizacji, Wyd
B Kożuch
CeDeWu, Warszawa, 2009
222009
New requirements for managers of public safety systems
B Kożuch, K Sienkiewicz-Małyjurek
Procedia-Social and Behavioral Sciences 149, 472-478, 2014
212014
Innowacyjność w zarządzaniu publicznym
B Kożuch
Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce iw Europie, 2010
192010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20