Barbara Kożuch
Barbara Kożuch
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zarządzanie publiczne: w teorii i praktyce polskich organizacji
B Kożuch
Warszawa: Placet, 2004
5902004
Nauka o organizacji
B Kożuch
Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, 2007
2702007
Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych [Dokument elektroniczny]
B Kożuch
Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
1002011
Zarządzanie publiczne w zarysie
B Kożuch
Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003
452003
Usługi publiczne [Dokument elektroniczny]: organizacja i zarządzanie
B Kożuch, A Kożuch
Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011
442011
Factors of effective inter-organizational collaboration: a framework for public management
B Kożuch, K Sienkiewicz-Małyjurek
Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2016
412016
The culture of collaboration. Theoretical aspects
B Kożuch
Journal of Intercultural Management 1 (2), 17-29, 2009
412009
Zarządzanie publiczne jako dyscyplina naukowa
B Kożuch
Zarządzanie publiczne, 2005
322005
Creating public trust: An organisational perspective
B Kożuch, Z Dobrowolski
Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014
302014
Z teorii i praktyki zarządzania publicznego
B Kożuch, T Markowski
Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2005
302005
Podstawy zarządzania organizacjami
B Kożuch, A Kożuch, B Plawgo
Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2005
292005
New requirements for managers of public safety systems
B Kożuch, K Sienkiewicz-Małyjurek
Procedia-Social and Behavioral Sciences 149, 472-478, 2014
282014
Ewolucja zarządzania organizacjami publicznymi
B Kożuch
Kraków: Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2006
252006
Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy
B Kożuch
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000
252000
Zarządzanie: podstawowe zasady
B Kożuch
Wydaw. Akademickie, 2001
242001
System zarządzania bezpieczeństwem publicznym w ujęciu teorii złożoności. Opracowanie modelowe
K Sienkiewicz-Małyjurek, B Kożuch
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 2015
222015
Inter-organisational coordination for sustainable local governance: Public safety management in Poland
B Kożuch, K Sienkiewicz-Małyjurek
Sustainability 8 (2), 123, 2016
212016
Nauka o organizacji, Wyd
B Kożuch
CeDeWu, Warszawa, 2009
212009
Usługi publiczne
B Kożuch, A Kożuch
Organizacja i Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków, 2011
202011
Istota usług publicznych
A Kożuch, B Kożuch
Współczesne Zarządzanie, 19-35, 2008
192008
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20