Obserwuj
Kinga Gruziel
Kinga Gruziel
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z sggw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych–koncepcja i skutki
M Wasilewski, K Gruziel
Zag. Ekon. Roln 1, 60-77, 2008
212008
Istota i założenia optymalizacji podatkowej - wybrane aspekty
K Gruziel
Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 175-186, 2009
202009
Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych
KM Gruziel
Wydawnictwo SGGW, 2008
182008
Skutki zmian w rozliczaniu podatku VAT w gospodasrwtach indywidualnych
K Gruziel
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 130-135, 2009
152009
Podatek dochodowy w opiniach rolników
M Wasilewski, K Gruziel
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2007
142007
Opodatkowanie rolnictwa w ocenie rolników indywidualnych
K Gruziel
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 8 (4), 2006
122006
Podatek rolny a podatek dochodowy - konsekwencje zmian dla gospodarstw rolniczych
KG Mirosław Wasilewski
Roczniki Nauk Rolniczych 94, 115-129, 2008
10*2008
Finansowe skutki wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych
M Wasilewski, M Mądra-Sawicka, M Ganc, K Gruziel
Wydawnictwo SGGW, 2015
92015
Koszty procesu fiskalnego podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich z województwa małopolskiego
K Gruziel
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2012
62012
Funkcjonowanie podatku VAT w opiniach rolników indywidualnych
M Wasilewski, K Gruziel
Roczniki Nauk Rolniczych 1, 2006
62006
Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce
K Gruziel
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 16 (6), 2014
52014
Podatek rolny a podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych–konsekwencje zmian
K Gruziel, M Wasilewski
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo) 2 (1229-2016-98977), 2008
52008
The Taxation of Agriculture in the European Union Countries
K Gruziel, M Raczkowska
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie-Problemy Rolnictwa Światowego 18 (4), 162-174, 2018
32018
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Unii Europejskiej w relacji miasto-wieś
M Raczkowska, K Gruziel
Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 172-185, 2018
32018
Opodatkowanie rolnictwa w krajach Unii Europejskiej
K Gruziel
Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 94, 149-158, 2011
32011
Koncepcja i skutki finansowe wprowadzenia podatku dochodowego w gospodarstwach rolniczych
KG Mirosław Wasilewski
Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 62, 5-16, 2007
3*2007
Zróżnicowanie obciążeń podatkowych z tytułu podatku rolnego w indywidualnych gospodarstwach rolnych
K Gruziel
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2009
22009
Opodatkowanie jako czynnik konkurencyjności rolnictwa w opinii rolników indywidualnych
K Gruziel
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 102-106, 2008
22008
Konsekwencje finansowe wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych
K Gruziel
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2008
22008
Polska w dobie cyfryzacji
M Chądrzyński, K Gruziel, E Kacperska, T Klusek, M Utzig
Wydawnictwo SGGW. Warszawa, 2021
12021
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20