Kinga Gruziel
Kinga Gruziel
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z sggw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych–koncepcja i skutki
M Wasilewski, K Gruziel
Zag. Ekon. Roln 1, 60-77, 2008
202008
Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych
KM Gruziel
Wydawnictwo SGGW, 2008
172008
Istota i założenia optymalizacji podatkowej - wybrane aspekty
K Gruziel
Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 175-186, 2009
162009
Skutki zmian w rozliczaniu podatku VAT w gospodasrwtach indywidualnych
K Gruziel
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 130-135, 2009
152009
Podatek dochodowy w opiniach rolników
M Wasilewski, K Gruziel
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 2007
142007
Opodatkowanie rolnictwa w ocenie rolników indywidualnych
K Gruziel
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 8 (4 …, 2006
122006
Podatek rolny a podatek dochodowy - konsekwencje zmian dla gospodarstw rolniczych
KG Mirosław Wasilewski
Roczniki Nauk Rolniczych 94, 115-129, 2008
9*2008
Finansowe skutki wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych
M Wasilewski, M Mądra-Sawicka, M Ganc, K Gruziel
Wydawnictwo SGGW, 2015
82015
Koszty procesu fiskalnego podatku rolnego na przykładzie gmin wiejskich z województwa małopolskiego
K Gruziel
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2012
62012
Funkcjonowanie podatku VAT w opiniach rolników indywidualnych
M Wasilewski, K Gruziel
Roczniki Nauk Rolniczych 1, 2006
62006
Podatek rolny jako źródło dochodów własnych gmin wiejskich w Polsce
K Gruziel
Roczniki (Annals) 2014 (1230-2016-99559), 2014
52014
Podatek rolny a podatek dochodowy w gospodarstwach rolniczych–konsekwencje zmian
K Gruziel, M Wasilewski
Village and Agriculture (Wieś i Rolnictwo) 2 (1229-2016-98977), 2008
52008
Opodatkowanie rolnictwa w krajach Unii Europejskiej
K Gruziel
Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 94, 149-158, 2011
32011
Koncepcja i skutki finansowe wprowadzenia podatku dochodowego w gospodarstwach rolniczych
KG Mirosław Wasilewski
Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 62, 5-16, 2007
3*2007
Zróżnicowanie obciążeń podatkowych z tytułu podatku rolnego w indywidualnych gospodarstwach rolnych
K Gruziel
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki …, 2009
22009
Opodatkowanie jako czynnik konkurencyjności rolnictwa w opinii rolników indywidualnych
K Gruziel
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 102-106, 2008
22008
The Taxation of Agriculture in the European Union Countries
K Gruziel, M Raczkowska
Problems of World Agriculture/Problemy Rolnictwa Światowego 18 (1827-2019 …, 2018
12018
Koszty procesu fiskalnego podatku rolnego na przykładzie gminy wiejskiej.
K Gruziel
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 100-103, 2012
12012
Konsekwencje finansowe wprowadzenia podatku dochodowego w indywidualnych gospodarstwach rolniczych1
K Gruziel
EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ, 91, 2008
12008
Obciążenia z tytułu podatku rolnego gospodarstw rolniczych
K Gruziel
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 140-145, 2007
12007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20