Follow
Andrzej Kowalczyk
Andrzej Kowalczyk
Unknown affiliation
Verified email at uw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Geografia turyzmu
A Kowalczyk
Wydawn. Nauk. PWN, 2000
6552000
Zagospodarowanie turystyczne
A Kowalczyk, M Derek
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
1662010
Turystyka zrównoważona
A Kowalczyk
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
1602010
Współczesna turystyka kulturowa–między tradycją a nowoczesnością,[w:] A. Kowalczyk (red.)
A Kowalczyk
Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, 9-57, 2008
1302008
Nowe formy turystyki miejskiej
A Kowalczyk
Prace i studia geograficzne 35, 155-197, 2005
1162005
Geograficzno-społeczne problemy zjawiska" drugich domów"
A Kowalczyk
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 1994
941994
Geografia hotelarstwa
A Kowalczyk
Wydawn. Uniwersytetu Łódzkiego, 2001
772001
Turystyka kulinarna–ujęcie geograficzne
A Kowalczyk
Turyzm/Tourism 15 (1-2), 163-186, 2005
552005
Turystyka kulturowa
A Kowalczyk
Spojrzenie geograficzne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008
412008
Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości)
M Derek, A Kowalczyk, P Swianiewicz
Prace i Studia Geograficzne 35, 2005
412005
Szlaki wina–nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich
A Kowalczyk
Prace i Studia Geograficzne 32, 69-98, 2003
372003
Turystyka na obszarach chronionych–szanse i zagrożenia
A Dudek, A Kowalczyk
Prace i Studia Geograficzne 32, 117-140, 2003
352003
„Geograficzne” aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcję przestrzeni turystycznej),[in:] M
A Kowalczyk
Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet …, 2011
322011
Strategie władz lokalnych
J Bartkowski, A Kowalczyk, P Swianiewicz
Rozwój regionalny, Rozwój lokalny, Samorząd terytorialny 21, 1990
281990
Definicja i zakres pojęcia „turystyka zrównoważona”
M Durydiwka, A Kowalczyk, S Kulczyk
W: A. Kowalczyk (red.). Turystyka zrównoważona. Warszawa: Wydawnictwo …, 2010
272010
Od street food do food districts–usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta
A Kowalczyk
Turystyka Kulturowa 9, 6-31, 136-160, 2014
232014
Region turystyczny a procesy globalizacji
M Durydiwka, A Kowalczyk
Turyzm/Tourism 13 (1), 21-42, 2003
232003
The phenomenology of tourism space
A Kowalczyk
Turyzm 24 (1), 9-15, 2014
212014
Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej
A Kowalczyk
Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji w Warszawie 7, 2008
212008
Problemowe i problematyczne ABC turystyki w Warszawie
M Derek, K Duda-Gromada, P Kosowska, A Kowalczyk, M Madurowicz
Prace Geograficzne, 2013
182013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20