Lucyna Nyka
Lucyna Nyka
Professor, Faculty of Architecture, Gdansk University of Technology
Verified email at pg.gda.pl
TitleCited byYear
Od architektury cyrkulacji do urbanistycznych krajobrazów
L Nyka
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2006
172006
Architektura i woda – przekraczanie granic (Architecture and Water - Crossing the Boundaries)
L Nyka
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013
10*2013
Media architecture: participation through the senses
K Urbanowicz, L Nyka
Proceedings of the 4th Media Architecture Biennale Conference: Participation …, 2012
72012
Przestrzeń miejska jako krajobraz
L Nyka
Czasopismo Techniczne. Architektura 109, 2012
52012
Kultura dla rewitalizacji, rewitalizacja dla kultury
L Nyka, J Szczepański, A Kulazińska, A Brzezińska
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, 2010
52010
Architecture and Water – New Concepts on Blurring Borders
L Nyka
L. Nyka (ed.) Water for urban strategies, 20-27, 2007
42007
Water for urban strategies
L Nyka
Verlag der Bauhaus-Universität, 2007
42007
Polder and city: Sustaining water landscapes on an urban edge
L Nyka
STEF92 Technology Ltd., 2016
32016
W kierunku zmiennej metafory miasta – miejsca, zdarzenia, krajobrazy
L Nyka
Urbanistyka, Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe, 52-61, 2003
32003
Architektura współczesna wobec natury
L Nyka
32002
RE-SHAPING THE LAND AND WATER CONNECTIONS AND ITS ROLE IN ACHIEVING LANDSCAPE AND ECOLOGICAL SYSTEMS’CONTINUITY ON THE POST-INDUSTRIAL TERRITORIES
I Burda, L Nyka
STEF92 Technology Ltd.,, 2016
22016
Water system regeneration projects for Gdansk
L Nyka
Culture for Revitalisation/Revitalisation for Culture, 120-130, 2010
22010
Recycling Gdańsk’s Urban Spaces: the Processes Supporting the Identity of the City
L Nyka
Consumption and the Post-Industrial City, Eds. Eckardt, Frank; Hassenpflug …, 2003
22003
Miasto historyczne w dialoǵu ze współczesnością
J Bogdanowski
Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2002
22002
Waterways and the Cultural Landscape
F Vallerani, F Visentin
Routledge, 2017
12017
From structures to landscapes–towards re-conceptualization of the urban condition
L Nyka
Taylor & Francis Group, 2017
12017
Interactive and Media Architecture–From Social Encounters to City Planning Strategies
K Urbanowicz, L Nyka
Procedia engineering 161, 1330-1337, 2016
12016
The meaning of cultural projects in the revitasation of urban Areas/Rola projektów kultury w rewitalizacji obszarów miejskich
L Nyka, J Szczepański
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia/Centre for Contemporary Art LAZNIA, 2010
12010
Re-thinking the city in the context of suburban landscapes. The case of Visula River delta water -landscapes and urban transformation processes in Gdańsk
L Nyka
GeoScape, 38-44, 2010
12010
On the waterfront: culture, heritage and regeneration of port cities
E Heritage
English Heritage, 2008
12008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20