Mirosław Chmieliński
Mirosław Chmieliński
AMW Gdynia
Verified email at interia.eu - Homepage
TitleCited byYear
Integracja tradycyjnych i nowoczesnych metod nauczania na przykładzie demonstratora technologii–trenażera morskiego zestawu rakietowo-artyleryjskiego ZU-23-2MR, III Konferencja …
M Chmieliński, JW Kobierski, S Milewski
Jastarnia 26 (28.10), 2011
102011
Celowość stosowania rozwiązań modernizacyjnych uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP (technologie dualne)
K Bielawski, M Chmieliński, J Kobierski, S Milewski
Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technika i …, 2009
92009
Wybrane badania diagnostyczne uzbrojenia i sprzętu wojskowego za pomocą przyrządów endoskopowych
Ł Kobus, M Chmieliński
Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2013
72013
Nowe rozwiązania technologiczne dla Sił Zbrojnych RP
A Banacki, K Bielawski, M Chmieliński, S Tamberg
Zeszyty Naukowe AMW B 172, 2008
72008
Nowoczesne metody badań diagnostycznych uzbrojenia okrętowego i sprzętu wojskowego
M Chmieliński, S Milewski, B Pojawa
Zeszyty Naukowe AMW B 172, 2008
72008
Obsługa logistyczna i bezpieczeństwo transportu morskiego materiałów wybuchowych
C Mirosław, P Krzysztof
X Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa „Naukowe aspekty techniki …, 2014
62014
Możliwości wykorzystania nowoczesnego sprzętu diagnostycznego w procesie obsługiwania uzbrojenia okrętowego
M Chmieliński, J Hoppe, S Milewski
Materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej IBM AMW i OBR …, 2007
62007
Możliwości systemu symulacji modeli 3D uzbrojenia morskiego do szkolenia w MW RP
M Chmieliński, R Haberek, O Kasprzycki
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCon, 24-26.06, 2014
52014
Nowoczesne rozwiązania urządzenia szkolno-treningowego 23mm morskiego zestawu rakietowo-artyleryjskiego
K Bielawski, M Chmieliński, W Kobierski Jan, D Szagała
VIII Konferencja Naukowa nt.:„Kierowanie ogniem systemów obrony powietrznej …, 2014
52014
Nowe trendy i możliwości kształcenia inżyniera przyszłości w AMW
M Chmieliński, M Gołyga, J Kobierski, L Mroziński
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCon, 24-26.06, 2014
52014
Doskonalenie jakości kształcenia w zakresie eksploatacji okrętowej broni rakietowej i artylerii. III Konferencja Naukowa LOGMARE’11 „Logistyka morska”
M Chmieliński, W Kobierski Jan
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Jastarnia 26 (28.10), 2011
52011
Trenażery w procesie kształcenia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
M Chmieliński, W Kobierski, S Tamberg
Materiały Seminarium „Nowoczesne technologie w systemach infrastruktury …, 2008
52008
Analiza transportu towarów niebezpiecznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
G Nowacki, M Chmieliński
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
42017
Nowoczesne badania nieniszczące luf armat morskich podstawą bezpieczeństwa eksploatacji techniki wojskowej
S Kubisiak, M Chmieliński
Przegląd Spawalnictwa-Welding Technology Review 86 (11), 2015
42015
Spedycja portowo-morska w aspekcie bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych klasy 1 w portach Gdańska i Gdyni
K Pałucha, M Chmieliński
Logistyka, 1025--1036, CD 2, 2014
42014
Trenażery morskich zestawów rakietowo-artyleryjskich
S Milewski, J Kobierski, M Chmieliński
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 53, 87-100, 2012
42012
Zasady przewozu i składowania towarów niebezpiecznych, na przykładzie materiałów wybuchowych i amunicji
H Jacek, C Mirosław, H Jerzy, J Przemysław
Zeszyty Naukowe AMW K 170, 0
4*
Identyfikacja działań w obszarze bezpieczeństwa transportu ładunków wymagających specjalnych warunków w aspekcie logistyki spedycji portowo-morskiej
K Pałucha, M Chmieliński
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2016
32016
Wybrane aspekty poprawy bezpieczeństwa eksploatacji luf armat morskich
T Pagacz, S Kubisiak, M Chmieliński
Logistyka, 1004--1016, CD 2, 2014
32014
Czynniki wpływające na bezpieczeństwo transportu lądowego i morskiego trinitrotoluenu (TNT) w kontenerach Factors affecting the safety of land and sea transport of …
K Pałucha, M Chmieliński
2*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20