Obserwuj
Paweł Litwiński
Paweł Litwiński
Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p.
Zweryfikowany adres z onet.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz
P Litwiński, P Barta, M Kawecki
Wydawnictwo CH Beck, 2018
88*2018
Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz
P Barta, P Litwiński
Wydawnictwo CH Beck, 2016
812016
Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym
P Litwiński
Wolters Kluwer Polska, 2009
242009
Prawo reklamy i promocji
E Traple, J Adamczyk, P Barta, X Konarski, W Kulis, P Litwiński, Z Okoń, ...
LexisNexis, Warszawa, 2007
162007
Świadczenie usług drogą elektroniczną
P Litwiński
Prawo Internetu, wyd. I, 167-235, 2004
142004
Świadczenie usług drogą elektroniczną
P Litwiński
Prawo Internetu, wyd. II, 166-245, 2007
12*2007
Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz
P Litwiński, P Barta, D Dörre-Kolasa
Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2018
102018
Monitoring pracownika w miejscu pracy a ochrona danych osobowych pracownika
P Litwiński
Monitor Prawa Pracy 2, 2008
102008
Pojęcie danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych–glosa do wyroku Trybunału sprawiedliwości z 19.10. 2016 w sprawie c-582/14 Patrick Breyer
P Litwiński
Europejski Przegląd Sądowy 5, 51-57, 2017
92017
Obrót prawny bazami danych osobowych
P Litwiński
Przegląd Prawa Handlowego 9, 2003
82003
Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych
E Bielak-Jomaa, D Lubasz
Wolters Kluwer Polska, 2016
72016
Przewodnik po RODO dla małych i średnich przedsiębiorców
P Litwiński
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawa, 2018
62018
Ochrona danych osobowych medycznych
K Andres, E Bielak-Jomaa, M Jagielski, P Kawczyński, M Krasińska, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2018
62018
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
P Litwiński
Ustawa o ochronie danych osobowych. Wybrane przepisy sektorowe, Komentarz …, 2021
52021
Komentarz do art. 4 [w:] Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych
P Litwiński, P Barta, M Kawecki
Komentarz, red. P. Litwiński, Warszawa, 2018
52018
Barta P
P Litwiński
Kawecki M, 2018
52018
Pojęcie danych osobowych w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych,„
P Litwiński
Informacja w Administracji Publicznej, 2016
52016
Przelew wierzytelności konsumenckiej a udostępnianie danych osobowych konsumenta
P Litwiński
Glosa 12, 13-18, 2004
52004
Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych,„
M Fabjańska, P Litwiński
Prawo Bankowe, 2004
52004
Transfer danych osobowych do państw trzecich w pracach nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - stracona szansa
P Litwiński
Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, 2016
42016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20