Obserwuj
Paweł Litwiński
Paweł Litwiński
Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.p.
Zweryfikowany adres z onet.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ustawa o ochronie danych osobowych: komentarz
P Barta, P Litwiński
Wydawnictwo CH Beck, 2016
712016
Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych: komentarz
P Litwiński, P Barta, M Kawecki
Wydawnictwo CH Beck, 2018
572018
Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym
P Litwiński
Wolters Kluwer Polska, 2009
212009
Prawo Internetu, pod red
P Podrecki, Z Okoń, P Litwiński, M Świerczyński, T Targosz, M Smycz, ...
P. Podreckiego, Warszawa, 2004
21*2004
Prawo reklamy i promocji
E Traple, J Adamczyk, P Barta, X Konarski, W Kulis, P Litwiński, Z Okoń, ...
Warszawa, 2007
132007
Ustawa o ochronie danych osobowych: komentarz
P Litwiński, P Barta, D Dörre-Kolasa
Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2018
112018
Monitoring pracownika w miejscu pracy a ochrona danych osobowych pracownika
P Litwiński
Monitor Prawa Pracy 2, 2008
102008
Pojęcie danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych–glosa do wyroku Trybunału sprawiedliwości z 19.10. 2016 w sprawie c-582/14 Patrick Breyer
P Litwiński
Europejski Przegląd Sądowy 5, 51-57, 2017
92017
Obrót prawny bazami danych osobowych,„
P Litwiński
Przegląd Prawa Handlowego 9, 2003
72003
Przewodnik po RODO dla małych i średnich przedsiębiorców
P Litwiński
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Warszawa, 2018
52018
Transfer danych osobowych do państw trzecich w pracach nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - stracona szansa
P Litwiński
Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, 2016
52016
Świadczenie usług drogą elektroniczną,[w:] P. Podrecki (red.)
P Litwiński
Prawo Internetu, 2004
52004
Umowy zawierane na odległość dotyczące usług finansowych,„
M Fabjańska, P Litwiński
Prawo Bankowe, 2004
52004
Ochrona danych osobowych medycznych
K Andres, E Bielak-Jomaa, M Jagielski, P Kawczyński, M Krasińska, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2018
42018
Hosting danych osobowych. Zagadnienia podstawowe
P Litwiński
Monitor Prawniczy 23, 2008
42008
Przelew wierzytelności konsumenckiej a udostępnianie danych osobowych konsumenta
P Litwiński
Glosa 12, 13-18, 2004
42004
Vademecum administratora bezpieczeństwa informacji
M Kołodziej, M Kluska, G Wanio, P Litwiński
Wydawnictwo CH Beck, 2016
32016
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Wybrane przepisy sektorowe: komentarz
P Barta, D Dörre-Kolasa, M Kawecki, A Krzyżak, P Litwiński
Warszawa: Wydawnictwo CH Beck, 2021
22021
Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje–nowe obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe
N Kalinowska, P Litwiński
Monitor Prawniczy 13, 694-702, 2017
22017
Prywatność a jawność: bilans 25-lecia i perspektywy na przyszłość
P Fajgielski, A Mednis, K Gałęzowska, W Iszkowski, J Karczewski, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2016
22016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20