GRZEGORZ SZUMSKI
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych: sens i granice zmiany edukacyjnej
G Szumski
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
1422013
Wokół edukacji włączającej: efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych
G Szumski, A Firkowska-Mankiewicz
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010
1082010
School achievement of children with intellectual disability: The role of socioeconomic status, placement, and parents’ engagement
G Szumski, M Karwowski
Research in developmental disabilities 33 (5), 1615-1625, 2012
742012
Teachers' effect on students' creative self-beliefs is moderated by students' gender
M Karwowski, J Gralewski, G Szumski
Learning and individual differences 44, 1-8, 2015
672015
Academic achievement of students without special educational needs in inclusive classrooms: A meta-analysis
G Szumski, J Smogorzewska, M Karwowski
Educational Research Review 21, 33-54, 2017
632017
Psychosocial functioning and school achievement of children with mild intellectual disability in Polish special, integrative, and mainstream schools
G Szumski, M Karwowski
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities 11 (2), 99-108, 2014
352014
From moment-to-moment to day-to-day: Experience sampling and diary investigations in adults’ everyday creativity.
M Karwowski, I Lebuda, G Szumski, A Firkowska-Mankiewicz
Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts 11 (3), 309, 2017
342017
Intelligence in childhood and creative achievements in middle-age: The necessary condition approach
M Karwowski, JC Kaufman, I Lebuda, G Szumski, ...
Intelligence 64, 36-44, 2017
332017
Emotional and social integration and the big-fish-little-pond effect among students with and without disabilities
G Szumski, M Karwowski
Learning and Individual Differences 43, 63-74, 2015
292015
Equity and full participation for individuals with severe disabilities
M Agran, F Brown, C Hughes, C Quirk, D Ryndak
Paul H. Brookes, Baltimore, 2014
222014
Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki
DD Smith, A Firkowska-Mankiewicz, G Szumski, JA Korbel, S Krasoczko, ...
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
212011
Selection and education of talented students
G Szumski
A, 1995
18*1995
Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych
J Smogorzewska, G Szumski
Teoria–Metodyka–Efekty [Developing Social Competences of Pre-school Children …, 2015
17*2015
EDUKACJA INKLUZYJNA—GENEZA, ISTOTA, PERSPEKTYWY
G Szumski
Kwartalnik Pedagogiczny 203 (1), 93-114, 2006
172006
„Teoretyczne implikacje koncepcji edukacji włączającej”(w) Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej (red. Z. Gajdzica)
G Szumski
Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas, Wyższa Szkoła Humanitas, 13-23, 2011
152011
Exploring the Pygmalion effect: The role of teacher expectations, academic self-concept, and class context in students’ math achievement
G Szumski, M Karwowski
Contemporary Educational Psychology 59, 101787, 2019
142019
Edukacja włączająca–niedokończony projekt
G Szumski
Ruch pedagogiczny 85 (4), 127-140, 2014
132014
Pedagogika specjalna i system kształcenia osób z niepełnosprawnościami w Polsce
A Firkowska-Mankiewicz, G Szumski
W: DD Smith (red.), Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, 2008
132008
Examining the effectiveness of naturalistic social skills training in developing social skills and theory of mind in preschoolers with ASD
G Szumski, J Smogorzewska, P Grygiel, AM Orlando
Journal of autism and developmental disorders 49 (7), 2822-2837, 2019
122019
Can play develop social skills? The effects of ‘Play Time/Social Time’programme implementation
G Szumski, J Smogorzewska, M Karwowski
International Journal of Developmental Disabilities 62 (1), 41-50, 2016
122016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20