Grzegorz Wierczyński
Grzegorz Wierczyński
Associate professor, University of Gdańsk
Verified email at ug.edu.pl - Homepage
TitleCited byYear
Informatyka ekonomiczna: podręcznik akademicki
S Wrycza
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
1022010
Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz
G Wierczyński
Komentarz, Warszawa, 2010
52*2010
Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz
G Wierczyński
Wolters Kluwer, 2016
482016
Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia
P Bielski, T Bąkowski, K Kaszubowski, M Kokoszczyński, J Stelina, ...
Dom Wydawniczy ABC, 2003
29*2003
Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej
G Wierczyński, WR Wiewiórowski
Zakamycze, 2006
20*2006
Informatyka prawnicza. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej
G Wierczyński, WR Wiewiórowski
Wolters Kluwer, 2016
142016
Informatyka prawnicza. Nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej
G Wierczyński, WW Rafał
14*2012
Informatyka prawnicza: technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej
WR Wiewiórowski, G Wierczyński
Oficyna a Wolters Kluwer Business, 2008
122008
Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego
G Wierczyński
Wolters Kluwer Polska, 2008
92008
"Obowiązywanie" a "wejście w życie" - uwagi polemiczne
G Wierczyński
Państwo i Prawo, 2007
52007
Skutki braku publikacji rozporządzenia w języku urzędowym nowego państwa członkowskiego. Glosa do wyroku ETS z 11.12.2007 r. w sprawie C-161/06
G Wierczyński
Europejski Przegląd Sądowy, 2008
42008
Zasady techniki prawodawczej (Uwagi polemiczne)
G Wierczyński
Państwo i Prawo, 2005
42005
Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skutecznej działalności prawotwórczej
G Wierczyński
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015
32015
Utrata mocy przez akt wykonawczy jako skutek zmiany upoważnienia ustawowego
G Wierczyński
Państwo i Prawo, 2011
22011
Polska reforma ogłaszania prawa
G Wierczyński
Przegląd Sejmowy, 2011
22011
15 lat Systemu Informacji Prawnej LEX
G Wierczyński
Informacja prawna a prawa obywatela. Konferencja z okazji XXXV-lecia …, 2006
2*2006
Polskie doświadczenia w zakresie ogłaszania prawa
G Wierczyński
Krajowa Rada Sądownictwa 3, 13-24, 2017
12017
O wpływie nowelizacji upoważnienia ustawowego na obowiązywanie aktów wykonawczych - raz jeszcze
G Wierczyński
Państwo i Prawo, 2012
12012
System informacji prawnej w pracy sędziego
G Wierczyński, K Marcin
Wolters Kluwer, 2011
1*2011
Zarys legislacji administracyjnej. Uwarunkowania i zasady prawotwórczej działalności administracji publicznej
T Bąkowski, P Uziębło, G Wierczyński
Presscom, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20